Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hoàng Mai: Đại hội điểm Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025

19:32, 20/03/2020
Ngày 20/3, Đảng bộ Cơ quan Đảng- Đoàn thể tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 Toàn cảnh đại hội.

Đảng bộ cơ quan Đảng – Đoàn thể có 57 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ, trong đó có 15 đảng viên là ủy viên BCH, ủy viên BTV Thị ủy, là cơ quan có tính đặc thù riêng tham mưu cho Bna chấp hành Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Thị xã. Tham mưu ban hành các loại văn bản, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của Trung ương, tỉnh và Thị ủy, lãnh đạo tốt công tác tư tưởng của Đảng ở cơ sở, các hoạt động thông tin tuyên truyền. Tổ chức 54 kỳ báo cáo viên, phát hành 55 số bản tin Hoàng Mai, tham mưu xử lý trên 70 vấn đề báo nêu. Tổ chức được 05 lớp Trung cấp Chính trị và 01 lớn bồi dưỡng quản lý nhà nước.

 
 Đại diện lãnh đạo Thị ủy TX Hoàng Mai phát biểu tại đại hội.

Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc Ban Thường vụ, Thị ủy quản lý, rà soát quy hoạch Ban thường vụ Đảng ủy các xã, phường. Hoàn thành nhất thể hóa chức danh trưởng Ban Tuyên giáo là Giám đốc Trung tâm BDCT thị xã, hợp nhất Ban Tổ chức với phòng Bội vụ thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ. Thành lập 2 chi bộ doanh nghiệp ngoài quốc doanh, kết nạp được gần 600 đảng viên. Tổ chức kiểm tra giám sát các tổ chức đảng, các đảng viên. Tiến hành tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, hội CCB, Hội liên hiệp thanh niên. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  phát động “Xóa 126 nhà tạm bợ dột nát cho người nghèo”. Mặt trận tổ quốc  và các đoàn thể tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ quỹ vì người nghèo, tết vì người nghèo, thực hiện tháng thanh niên, hè tình nguyên, mùa đông ấm, mái ấm tình thương. 

 
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã tín nhiệm bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành, bầu 3 đồng chí vào Ban Thường vụ, Phó bí thư và Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Bích Hường 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện