Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quy hoạch Trung ương khóa XIII: Bước chuẩn bị nhân sự quan trọng

07:55, 24/06/2019
Những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch, nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch.

Cuối tuần qua, cuộc họp của Bộ Chính trị dưới sự điều hành của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là một phần việc quan trọng nhằm chuẩn bị nhân sự cấp chiến lược cho nhiệm kỳ mới. Cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Cán bộ cấp chiến lược là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Hơn 200 nhân sự được giới thiệu vào quy hoạch Trung ương khoá XIII

Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được chính thức thảo luận tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII vào cuối tháng 12 năm ngoái. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong công tác cán bộ thì việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài..

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Chính trị, tất cả 116/116 địa phương, cơ quan, đơn vị được Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phân bổ cơ cấu, số lượng đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao

Trên cơ sở gần 250 cán bộ được các địa phương, cơ quan, đơn vị phát hiện, giới thiệu, Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược đã phối hợp với các ban đảng Trung ương rà soát, lựa chọn báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã thống nhất giới thiệu để Trung ương cho ý kiến với hơn 200 nhân sự.

Các cán bộ được giới thiệu vào quy hoạch đều được các địa phương, cơ quan, đơn vị đánh giá tốt về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ, năng lực công tác, uy tín và triển vọng phát triển.

Ba độ tuổi được quy hoạch là dưới 55, dưới 50 và dưới 45

Tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự trong xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIII được thực hiện theo Quy định 90 của Bộ Chính trị.

Ngoài quy định chung này, Bộ Chính trị yêu cầu khi xây dựng quy hoạch phải lấy chất lượng là chính, không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn. Đồng thời phấn đấu có cơ cấu hợp lý giữa ba độ tuổi để đảm bảo tính kế thừa vững chắc, phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ cấp cao.

Một trong những điểm mới của quy trình lần này so với trước đây là Trung ương đặc biệt đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan tham mưu, hạn chế được tình trạng bấy lâu nay chúng ta vẫn còn “vướng” trong xử lý cán bộ vi phạm là khó quy trách nhiệm cho cá nhân, tổ chức giới thiệu, bổ nhiệm. 

Cụ thể, về cơ bản, lần quy hoạch này vẫn như các khóa trước, xác định với quy hoạch Trung ương có ba nhóm đối tượng: dưới 55, dưới 50 và dưới 45 theo mốc tháng 1-2021 (thời điểm dự kiến bắt đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII).

Với độ tuổi dưới 55, người được xem xét đưa vào quy hoạch là Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh, thành, Thứ trưởng và tương đương... Số này phải đang là người đứng đầu hoặc đã được quy hoạch vào chức vụ người đứng đầu ở nhiệm kỳ 2021-2026 và phải là cấp ủy viên nơi đang công tác.

Nhân sự dưới 50 tuổi thì chức vụ hiện hành có thể thấp hơn so với nhóm trên. Cụ thể như Bí thư huyện ủy, Giám đốc sở, ngành và tương đương, thường trực HĐND, thường trực UBND, Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng và tương đương ở các cơ quan Trung ương. Số này cũng phải đang được quy hoạch chức danh người đứng đầu cấp tỉnh hoặc đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương và cũng đang là cấp ủy viên nơi công tác.

Nhóm dưới 45 tuổi thì không yêu cầu phải giữ chức vụ như hai nhóm trên, nhưng cũng phải nằm trong diện được giới thiệu vào các chức danh do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (Phó bí thư Tỉnh ủy, Thứ trưởng và tương đương). Các ứng viên trẻ này phải được đánh giá là có phẩm chất, năng lực, thành tích công tác nổi trội, qua thực tiễn công tác thể hiện có năng lực lãnh đạo, quản lý. Đây là diện cán bộ tạo nguồn cho các khóa tiếp theo, có thể tham gia dự khuyết Trung ương.

Coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị và sự gương mẫu

Trao đổi với báo chí về quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIII nhân Hội nghị Trung ương 9, khóa XII, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh việc coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình cán bộ. Năng lực công tác gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Nhân sự được quy hoạch cũng cần có hoài bão, khát vọng đổi mới, vì sự phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng khẳng định: Giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ trong xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch, không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn. Không để lọt những người có một trong những hạn chế khuyết điểm sau vào quy hoạch cấp chiến lược: những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá; cơ hội chính trị; xu nịnh, chạy chức, chạy quyền, tham vọng cá nhân, không trong sáng; bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch, nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch.

Theo Tổng Bí thư, quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 chưa phải là "làm nhân sự" cụ thể cho nhiệm kỳ tới, nhưng là một bước chuẩn bị rất quan trọng, là cơ sở cho công tác nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ XIII của Đảng. Tinh thần là phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ; quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương, mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sau đó mới đến các chức danh chủ chốt.

Việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược được thực hiện lần đầu từ khoá XI. Qua tổng kết, rút kinh nghiệm cách làm của khoá XI, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII khẳng định phải tiếp tục làm và làm một cách căn cơ, bài bản, chặt chẽ hơn.

Theo VOV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm