TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục trong xây dựng và phát triển văn hóa

12:10, 24/05/2019
Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tại buổi làm việc sáng nay (24/5), giữa Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung về "Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" với Tỉnh ủy Nghệ An.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đ/c Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong 5 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 33 từ tỉnh đến cơ sở đã được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa.

Công tác phát triển văn hóa được thực hiện đúng hướng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về lĩnh vực văn hóa ngày càng nâng cao. Các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người dần được bổ sung hoàn thiện. Văn hóa trong hệ thống chính trị, cộng đồng làng bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và gia đình được quan tâm, khôi phục, đầu tư đúng định hướng. Vai trò gia đình, cộng đồng, xã hội được phát huy, thúc đẩy con người Nghệ An hoàn thiện nhân cách. Nhiều cơ chế chính sách được thiết lập, thiết chế văn hóa các cấp được hoàn thiện. Khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, giữa thành thị và nông thôn đã được thu hẹp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ một số kết quả nổi bật và những bất cập trong thực hiện Nghị quyết 33 trên các lĩnh vực trong giáo dục,  đoàn viên thanh niên, nhất là trong công tác quản lý mạng xã hội; Công tác xã hội hóa trong huy động nguồn lực phát triển văn hóa; Vai trò của báo chí, mạng xã hội trong xây dựng con người văn hóa; việc tổ chức các hoạt động lễ hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Sau khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 33, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn đã có nhiều giải pháp trong đổi mới công tác lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa. Sáu nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong Nghị quyết đã được tỉnh thực hiện nghiêm túc và có chuyển biến khá toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng chia sẻ một số khó khăn của tỉnh hiện nay, đồng thời tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác để bổ sung, hoàn thiện các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn Nghị quyết 33 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận những kết quả quan trọng mà tỉnh Nghệ An đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33.

Nhấn mạnh đến Nghệ An là tỉnh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, văn hóa, lịch sử, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng ghi nhận những kết quả quan trọng mà tỉnh đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33. Đồng chí cũng khẳng định nói đến văn hóa là nói đến con người, vì vậy trong thời gian tới, tỉnh cần quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để xây dựng văn hóa và con người một cách hoàn thiện, giàu lòng yêu thương.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị, tỉnh cần quan tâm quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp về tầm quan trọng của văn hóa; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nhân rộng, lan tỏa những gương người tốt việc tốt; Thực hiện tốt công tác quản lý báo chí và phát huy tốt vai trò của báo chí trong xây dựng và phát triển văn hóa./.

Mai Hương – Cảnh Toàn