Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X

16:36, 23/01/2024
Sáng 23/1, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cấp huyện, cơ sở và công chức, viên chức, người lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của gần 8.000 hội viên nông dân trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội Nông dân tỉnh.  

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028; Nghị quyết số 46- NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị “về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh quán triệt nội dung các Nghị quyết.

Hội Nông dân tỉnh khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa và sự cần thiết của việc tổ chức quán triệt các Nghị quyết. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động trong cán bộ, hội viên nông dân, thi đua thực hiện tốt các phong trào nông dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hải – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thông tin về kết quả và một số nội dung trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hội Nông dân tỉnh.

Sau hội nghị này, Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục triển khai nội dung các nghị quyết đến cán bộ, hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

 

Tại điểm cầu xã Châu Kim, huyện Quế Phong.

Hội Nông dân tỉnh khuyến khích việc sáng tạo, đa dạng, phong phú các hình thức trong triển khai Nghị quyết vào cuộc sống như lồng ghép với sinh hoạt chi, tổ Hội, để tăng sức hấp dẫn thu hút hội viên tìm hiểu nghị quyết.

Tại điểm cầu xã Nghi Liên, TP Vinh.

Đồng thời kết hợp phổ biến, quán triệt với việc thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của các cấp Hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Quá trình thực hiện, lấy hiệu quả của việc xây dựng các mô hình, sản phẩm cụ thể để đánh giá.

Tại điểm cầu xã  Chi Khê, huyện Con Cuông.

Các cấp Hội cần làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên để tạo sự tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp đề ra trong các nghị quyết; tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện