Y tế

Tối  8/11, Nghệ An có 25 ca nhiễm mới, trong đó có 4 ca cộng đồng tại huyện Nghi Lộc

19:44, 08/11/2021
Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 sáng đến 18h00 tối 08/11), Nghệ An ghi nhận 25 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 7 địa phương (Nghi Lộc: 16, Nam Đàn: 03, Quỳnh Lưu: 02,  Anh Sơn: 01, Con Cuông: 01, Quỳ Châu: 01, Tân Kỳ: 01). Trong đó, có 4 ca cộng đồng tại huyện Nghi Lộc, 21 ca đã được cách ly từ trước (17 ca là F1, 04 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 

4 ca cộng đồng tại Nghi Lộc, gồm:

1.    BN N.Đ.D, nam, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Ngày 6/11 BN có triệu chứng mệt mỏi được đưa đến TYT Nghi Phương làm test nhanh cho có kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 08/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
2.    BN N.V.T, nam, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Ngày 7/11 sau khi BN N.Đ.D có kết quả test nhanh dương tính, BN được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 08/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
3.    BN T.T.B.B, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Ngày 7/11 sau khi BN N.Đ.D có kết quả test nhanh dương tính, BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
4.    BN N.T.L.Q, nam, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Ngày 7/11 sau khi BN N.Đ.D có kết quả test nhanh dương tính, BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người dân Hưng Nguyên.
Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người dân Hưng Nguyên.

17 ca là F1, gồm:

5.    BN N.V.B, nam, sinh 1981. Địa chỉ: xóm 6, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN L.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
6.    BN N.T.T.T, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: xóm 6, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN L.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
7.    BN N.T.D, nam, sinh 2008. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN L.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
8.     BN L.T.L, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: xóm Thượng Thọ, Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN V.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
9.     BN N.T.L, nữ, sinh 1947. Địa chỉ: xóm Trường An, Nghi Trường, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
10.     BN L.V.S, nam, sinh 1962. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. BN là bố và là F1 của BN L.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 7/11 BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
11.    BN H.T.N, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN L.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 7/11 BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
12.    BN T.T.K, nữ, sinh 2009. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN L.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 7/11 BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
13.     BN V.P.T, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN là con và là F1 của BN V.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
14.     BN N.T.P, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN là F1 của BN V.T.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
15.     BN V.P.T, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN là F1 của BN V.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
16.     BN B.Q.A, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN là cháu và là F1 của BN L.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
17.    BN C.T.T, nữ, sinh 1952. Địa chỉ: Xóm 14, Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà và lấy mẫu XN 2 lần âm tính, Ngày 7/11 BN được lấy mẫu XN gửi  BVĐK Quang Khởi, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
18.     BN N.T.C, nữ, sinh 1957. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, Châu Bình, Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
19.      BN H.V.Đ, nam sinh 1993. Địa chỉ: xóm 3 xã Nam Anh, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
20.     BN N.T.L, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xóm 3, xã Nam Anh, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung, Ngày 7/1 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
21.     BN N.Đ.L, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xóm Xuân Tân, Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

4 ca từ các tỉnh miền Nam về, gồm:

22.     BN H.V.T, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Bản Nam Sơn, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. BN từ tỉnh Bình Dương về huyện Con Cuông. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung và lấy mẩu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
23.    BN P.T.T, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: xóm Tân Thành, xã Nghĩa Thái, Tân Kỳ. BN từ TP HCM về Tân Kỳ ngày 03/11. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN có kết quả âm tính. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVQY 4, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
24.     BN N.D.C, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Thôn 7, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn. BN từ tỉnh Bình Dương về đến Anh Sơn ngày 5/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
25.     BN L.T.T, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xóm 11, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu. BN từ tỉnh Bình Dương về Quỳnh Lưu ngày 5/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
 
 

Theo CDC Nghệ An

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện