Đất và người Xứ Nghệ

Đền Yên Duệ - TP Vinh đón nhận Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh

15:27, 11/09/2022
Ngày 11/9, TP Vinh và UBND phường Đông Vĩnh tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh đền Yên Duệ. 

Dự lễ có lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao, lãnh đạo TP Vinh.

Lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao trao Bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh cho lãnh đạo TP Vinh, phường Đông Vĩnh.
Lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao trao Bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh cho lãnh đạo TP Vinh và phường Đông Vĩnh.

Đền Yên Duệ xưa thuộc tổng Ngô Trường, huyện Chân Phúc, phủ Đức Quang, nay thuộc khối Yên Duệ, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An.

Đền được xây dựng vào thời Lê Trung Hưng để thờ Phó tướng quân Nguyễn Quý Công và Thần bản thổ Thành hoàng Linh Sơn Cổ tích Thạch Tinh Linh Ứng...

Phường Đông Vĩnh thực hiện lễ rước Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Yên Duệ.
Phường Đông Vĩnh thực hiện lễ rước Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Yên Duệ.

Trải qua sự biến thiên của lịch sử, đền bị hư hỏng xuống cấp. Để tạo thuận lợi cho người dân sinh hoạt văn hóa tâm linh và bày tỏ sự biết ơn đối với các vị thánh thần đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ dân làng, gắn với truyền thống văn hóa của địa phương, năm 2016, được sự đồng ý của UBND tỉnh Nghệ An, phường Đông Vĩnh đã triển khai phục dựng cơ sở vật chất đền Yên Duệ.

Lê tế đón bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đền Yên Duệ phường Đông Vĩnh TP Vinh
Lễ tế đón Bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Yên Duệ.

Ngày 18/1/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 141 xếp hạng đền Yên Duệ là Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao, TP Vinh, phường Đông Vĩnh cùng nhân dân dâng hương.
Lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao, TP Vinh, phường Đông Vĩnh cùng nhân dân dâng hương.

 

Hồng Quang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện