Đời sống - Xã hội

Từ 13h chiều 14/10, bắt đầu xả lũ hồ chứa thuỷ điện bản Cốc (Quế Phong)

11:08, 14/10/2021
Để đảm bảo công tác vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Bản Cốc được an toàn theo đúng quy trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và phù hợp tình hình diễn biến thủy văn tại công trình, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Quế Phong dự kiến từ 13h chiều nay (14/10) sẽ bắt đầu xả lũ hồ chứa thủy điện Bản Cốc.

Theo đó, lưu lượng xả dự kiến: Từ 11,14  -  90 m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng qua tràn).

Thời gian kết thúc xả: Đến khi hết ảnh hưởng của bão số 8 và hoàn lưu bão số 8 gây ra.

 

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh thông báo cho: Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy thủy điện Bản Cốc biết để triển khai các công việc cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.
 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện