Quốc phòng

Hội thảo khoa học “Đường Hồ Chí Minh trên biển”

12:20, 19/10/2021
Nằm trong các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển, sáng 19/10, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến Hội thảo khoa học “Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc". 

Dự chỉ đạo Hội thảo có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại điểm cầu Quân khu 4 có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An. 

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Quân khu 4.
Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Quân khu 4.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến tại 26 điểm cầu trên toàn quốc với gần 700 đại biểu, các tướng lĩnh, các nhà khoa học tham dự.

Đường Hồ Chí Minh trên biển là một trong những phát kiến xuất sắc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí sắt đá, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tinh thần cách mạng kiên cường, truyền thống anh hùng, sáng tạo và tình đoàn kết quốc tế chống kẻ thù chung của nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam, trực tiếp đảm bảo cho chiến trường miền Nam đánh thắng kẻ thù xâm lược.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì tại điểm cầu Quân khu 4.

Hội thảo tập trung làm rõ đường lối, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời về xây dựng tuyến vận tải quân sự - Đường Hồ Chí Minh trên biển trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng quân và dân ta; Khẳng định, làm rõ về chủ trương xây dựng tuyến chi viện chiến lược Đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển, là thành công lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các tham luận tại Hội thảo có nội dung phong phú, bảo đảm chất lượng khoa học, góp phần làm sáng tỏ thêm các vấn đề và nội dung quan trọng, trong đó có nhiều luận giải, phân tích, đánh giá rõ hơn về những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong tổ chức mở đường, xây dựng lực lượng, tuyển chọn nhân lực, đóng mới phương tiện, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc, công tác chỉ huy, bảo đảm, bảo vệ tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển; việc tổ chức các bến bãi, tiếp nhận và vận chuyển con người, vũ khí, lương thực thực phẩm kịp thời, nhanh chóng chi viện cho chiến trường miền Nam Việt Nam đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Quân khu 4.
Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Quân khu 4.

Hội thảo tiếp tục khẳng định giá trị tinh thần về vai trò của Đường Hồ Chí Minh trên biển đối với chiến trường ba nước Đông Dương; mối quan hệ phối hợp, phục vụ chiến đấu và bảo đảm giữa các lực lượng; tình đoàn kết đặc biệt chống kẻ thù chung của nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; những tác động to lớn của tuyến vận tải chiến lược - Đường Hồ Chí Minh trên biển đối với tiến trình của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đánh giá tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm về nghệ thuật chỉ đạo, xây dựng, tổ chức thành công tuyến vận tải Đường Hồ Chí Minh trên biển đối với tiến trình của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở Việt Nam - Lào - Campuchia; ý nghĩa, giá trị lịch sử của Đường Hồ Chí Minh trên biển đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và tình đoàn kết quốc tế hiện nay.

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện