Quốc phòng

 Đảng bộ Quân sự huyện Con Cuông sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 184

15:22, 28/04/2022
Ngày 28/4, Đảng bộ Quân sự huyện Con Cuông tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị 608 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị 608-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, Đảng bộ Quân sự huyện Con Cuông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều chủ trương biện pháp và tổ chức triển khai quán triệt, học tập, thực hiện đạt kết quả cao.

Toàn cảnh Hội nghị

Đảng bộ Quân sự huyện đã đưa các tiêu chí về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” vào kế hoạch về xây dựng Đảng bộ, chi bộ, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ có sự chuyển biến mạnh mẽ; nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng ca; Tính đấu tranh phê bình và tự phê bình được phát huy; nội bộ luôn đoàn kết thống nhất, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong công tác quân sự - địa phương.

Từ năm 2017 đến năm 2021, Đảng bộ Ban chỉ huy quân sự huyện Con Cuông được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 5 năm liền, đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng và Cờ thi đua.

Lãnh đạo huyện Con Cuông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Những năm tiếp theo, Đảng bộ Quân sự huyện Con Cuông  đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, truyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ đảng viên trong thực hiện xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”; nâng cao chất lượng quản lý, rèn luyện đảng viên; phát huy vai trò của các tổ chức tạo sự đồng bộ, thống nhất cao trong xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp về phẩm chất đạo đức, năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện tốt chỉ thị về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”.

Trao thưởng cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 và Chỉ thị 04 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không".

Tại Hội nghị, Đảng ủy Quân sự huyện Con Cuông đã khen thưởng cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 và Chỉ thị 04 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”.
                                                             
 

Bá Hậu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện