Quốc phòng

Khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2023

19:15, 20/03/2023
Chiều 20/3, Khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức lễ ký kết, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Khối Thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh đã đánh giá các hoạt động phong trào thi đua yêu nước năm 2022; Đồng thời đề ra các chỉ tiêu, kế hoạt hoạt động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với 8 nội dung trọng tâm.

a
Khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2023

Theo đó, các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, ngành về công tác thi đua, khen thưởng; Gắn trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, các Bộ, ban ngành Trung ương và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa phong trào thi đua yêu nước của Khối phát triển sâu rộng, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023.

Trần Lịch - Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện