Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nam Đàn: Sáp nhập 6 xã thành 2 xã và mở rộng Thị trấn Nam Đàn

11:14, 30/08/2019
Sáng ngày 30/8, HĐND huyện Nam Đàn khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) thông qua Dự thảo Nghị quyết về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nam Đàn giai đoạn 2019-2021.

    

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe, xem xét tờ trình của UBND huyện và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nam Đàn giai đoạn 2019-2021 đối với các đơn vị: Nam Trung, Nam Phúc, Nam Cường, Nam Lộc, Nam Tân, Nam Thượng, Vân Diên và Thị trấn để thành lập các đơn vị hành chính cấp xã mới thuộc huyện.

 Sáp nhập 6 xã thành 2 xã..

Cụ thể: Sáp nhập 3 xã: Nam Phúc, Nam Cường, Nam Trung thành lập xã mới, lấy tên là xã Trung Phúc Cường; Sáp nhập xóm 1, xóm 3 xã Nam Thượng với 2 xã: Nam Tân, Nam Lộc để thành lập xã mới, lấy tên là xã Thượng Tân Lộc.

Đồng thời mở rộng địa giới Thị trấn Nam Đàn.

 Đồng thời, sáp nhập xóm 4, xóm 5 xã Nam Thượng với xã Vân Diên và Thị trấn Nam Đàn để thành lập Thị trấn mới, lấy tên là Thị Trấn Nam Đàn.
Thúy Tình

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm