Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đảng bộ xã Yên Khê(Con Cuông) tổ chức Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

17:44, 29/04/2020
Ngày 29/4, Đảng bộ xã Yên Khê, huyện Con Cuông đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Toàn cảnh đại hội.

Trong 5  năm qua, Đảng bộ xã Yên Khê đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 25, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành chương trình hành động, kế hoạch, đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25 đề ra. Tốc độ tăng trưởng trong nhiệm kỳ qua đạt 7,9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp,tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 5,5%/16,8% (KH); dịch vụ thương mại: 12,7%/15,59% (KH);Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 26 triệu đồng người/năm. Nếu như  năm 2015 có 171 hộ nghèo chiếm 12,3% thì đến năm 2019 giảm xuống còn 122 hộ nghèo chiếm 8,59%. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, năm 2015 xã Yên Khê đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã đầu tiên của huyện Con Cuông.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Tại Đại hội các đại biểu đã tham gia thảo luận và đề ra các giải pháp , chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới: Phấn đấu đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn, đạt khoảng 235.220.000.000 đồng; Tốc độ tăng trưởng 10%,Thu nhập bình quân đầu người đạt 36-38 triệu đồng/người/năm;  tổng sản lượng lương thực đạt 2.100 tấn/năm; phát triển thêm 2 đến 3 điểm du lịch cộng đồng bản Tân Hương, Bản Tờ, Trung Chính. Hàng năm, có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; từ 80 - 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có từ 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không có đảng viên vi phạm tư cách không hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi năm kết nạp đảng viên mới từ 06 - 08 đồng chí.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Khê, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Khê, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.
                                                                         

Bảo Hân

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm