Thời sự - Chính trị

Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Quỳnh Lưu khóa XIX

11:55, 16/07/2020
Sáng 16/7, Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh Lưu tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. 
Toàn cảnh kỳ họp.

6 tháng đầu năm tình hình phát triển kinh tế, xã hội của huyện vẫn đạt một số kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất đạt 6.185 tỷ đồng/KH 12.500 – 12.700 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,64%, Thu ngân sách nhà nước đạt 807 tỷ đồng, đạt 65,2%, tăng 21,5% so cùng kỳ. Huyện cũng đã tập trung chỉ đạo xây dựng và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu 10 xã còn lại về đích NTM trong năm 2020, tạo tiền đề quan trọng để đạt huyện NTM vào năm 2021. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được huyện Quỳnh Lưu quan tâm
 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình tình phát triển kinh tế của huyện vẫn đạt một số kết quả quan trọng. (Tư liệu)

Bên cạnh những chuyển biến vẫn còn một số hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng không đạt tiến độ kế hoạch đề ra và giảm so với cùng kỳ. Một số xã chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo sản xuất. Tình trạng vi phạm và tái lấn chiếm hành lang ATGT vẫn còn nhiều và chưa được khắc phục dứt điểm. Tiến độ xây dựng NTM tại các xã chưa về đích còn chậm...

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020, HĐND huyện Quỳnh Lưu đã xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp tập trung; trong đó tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt công tác cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu, tăng cường công tác thu ngân sách và thu hồi nợ đọng...

Chiều ngày 16 và sáng 17/7 HĐND huyện Quỳnh Lưu tiếp tục chương trình thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường, thông qua công tác nhân sự và các tờ trình, Nghị quyết quan trọng.
 

Thanh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện