Thời sự - Chính trị

Để Nam Đàn thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

11:38, 17/10/2020
Tập trung nâng cao toàn diện chất lượng xây dựng NTM trên địa bàn huyện, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng, xây dựng văn hóa ứng xử và nét đẹp văn hoá con người Nam Đàn “Văn minh, lịch sự, thân thiện, mến khách, nghĩa tình và trách nhiệm”... là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để Nam Đàn thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn lên phát biểu tham luận với nội dung: Nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn phát biểu tham luận với nội dung: "Nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện Nam Đàn thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu".

Sau khi đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2017, Nam Đàn là một trong 4 huyện của cả nước được Chính phủ chọn để thí điểm xây dựng huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hoá gắn với du lịch giai đoạn 2018 - 2025. Ngay sau khi Đề án được Chính phủ phê duyệt, Nam Đàn tiến hành khảo sát, chọn 7 xã có đủ yếu tố làm điểm, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để tập trung xây dựng NTM kiểu mẫu. Chỉ đạo mỗi xã chọn 01 xóm xây dựng mô hình mẫu “xóm sáng - xanh - sạch - đẹp”, thiết kế, quy hoạch, xây dựng Nhà văn hoá mẫu tại các xóm điểm, từ đó nhân rộng các mô hình. Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Việc chế biến sau thu hoạch được quan tâm, Xây dựng và triển khai chương trình mỗi xã ít nhất một sản phẩm, xây dựng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP (năm 2019 có 08 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, năm 2020 có 17 sản phẩm được đánh giá đủ điều kiện để trình tỉnh công nhận).....

Huyện Nam Đàn nhìn từ trên cao.
Huyện Nam Đàn nhìn từ trên cao.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu "Xây dựng Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, từ nay đến 2025", phải tập trung nâng cao toàn diện chất lượng xây dựng NTM trên địa bàn huyện, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội qua hoạt động du lịch, dịch vụ. Vì vậy nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Nam Đàn thực hiện trong thời gian tới đó là tiếp tục huy động sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cả trong nhận thức, hành động và trách nhiệm. Chú trọng chỉ đạo có điểm nhấn, có địa chỉ cụ thể. Phát huy sức dân, phát huy vai trò của nhân dân - nhân dân là chủ thể quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch, phải cụ thể, có lộ trình; thứ tự ưu tiên phù hợp cho từng giai đoạn, từng năm, từng quý và từng tháng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Các đại biểu tham dự.
Các đại biểu tham dự.

Ngoài trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng đô thị, hạ tầng văn hóa và du lịch, kết nối các điểm di tích để hình thành các tour, tuyến du lịch; thì việc thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quan tâm thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; tập trung phát triển và xây dựng thương hiệu sản phẩm, sản phẩm OCOP phong phú, đa dạng bằng một số sản phẩm hàng hóa phục vụ khách du lịch sẽ góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch, phát triển kinh tế. 

Cùng với đó, làm tốt vai trò kết nối nông dân với doanh nghiệp để tạo liên kết trong sản xuất nhằm tăng giá trị trên đơn vị diện tích và tăng thu nhập cho nông dân, đồng hành với người dân và doanh nghiệp trong đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm. Đổi mới tư duy và nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao; chuyển dần lao động nông nghiệp sang dịch vụ du lịch.

Hữu Đức ghi

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện