TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Có cơ chế khuyến khích người giỏi - chìa khóa xây dựng Vinh thành đô thị thông minh

09:30, 17/10/2020
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là giải pháp hết sức quan trọng, trong đó: Tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức. Có các cơ chế khuyến khích, động viên người giỏi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống hoặc vi phạm kỷ luật... sẽ là chìa khóa để Vinh sớm trở thành đô thị thông minh, đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ. 
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh trình bày tham luận tại Đại hội.

Trong bài tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh cho biết: Để thực sự là đầu tàu tăng trưởng của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ, Thành phố xác định phải đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu lại kinh tế Thành phố, phát triển đồng bộ và tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa; tích cực thúc đẩy, tạo thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia vào chuỗi liên kết giá trị trong vùng Bắc Trung Bộ và cả nước. Trong đó, ưu tiên tập trung cao cho công tác thu hút đầu tư, nhất là các dự án đầu tư nước ngoài, các dự án đầu tư phát triển kinh tế, sản xuất, dịch vụ, công nghệ cao.....

Đối với nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh, Thành phố đã lựa chọn đây là một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ này. Theo đó, Thành phố sẽ thí điểm trung tâm điều hành thông minh với một số dịch vụ cơ bản như: Dịch vụ phản ánh hiện trường; Dịch vụ giám sát, điều hành giao thông; Dịch vụ an ninh trật tự đô thị...

Đẩy mạnh triển khai xây dựng chính quyền số. Lựa chọn và triển khai một số ứng dụng thông minh ưu tiên trong các lĩnh vực có thế mạnh của thành phố Vinh như du lịch và các vấn đề ưu tiên liên quan đến cuộc sống của người dân đô thị (y tế, giáo dục, quản lý quy hoạch đô thị, số hóa dữ liệu quản lý đất đai...).

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, tương tác của chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào xây dựng và phát triển dịch vụ đô thị thông minh. 

TP Vinh nhìn từ trên cao.
TP Vinh nhìn từ trên cao.

Để xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm đổi mới sáng tạo thì phải gắn với phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Xuất phát từ yêu cầu đó, nhiệm kỳ này Thành phố tập trung phát triển mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, nhằm tạo động lực phát triển mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế thành phố. 

Triển khai các nội dung của “Thành phố sáng tạo”; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Vinh kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; thúc đẩy hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo trong các trường đại học.

Xây dựng chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm đặc trưng của Thành phố trên cơ sở các hoạt động như: Hỗ trợ ứng dụng, đổi mới, chuyển giao công nghệ; xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu sản phẩm, làng nghề... Phối hợp thúc đẩy, kêu gọi đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao tại xã Hưng Hòa trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo của thành phố.

Triển khai các giải pháp đồng bộ để huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thu hút, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong đầu tư các dự án có đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, kích hoạt và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Tranh thủ sự hỗ trợ của các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, đổi mới công nghệ, đặc biệt là các địa phương có mối quan hệ hữu nghị với thành phố Vinh như: thành phố Namyangju (Hàn Quốc), thành phố Ulyanovsk (Liên bang Nga), thành phố Tsukuba và Kasumigaura (Nhật Bản)...

 

Đảng bộ Thành phố xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là giải pháp hết sức quan trọng, trong đó: Tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức. Có các cơ chế khuyến khích, động viên người giỏi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống hoặc vi phạm kỷ luật. Thực hiện tốt công tác đào tạo, quy hoạch, bố trí, luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở để tạo nguồn cán bộ cho Thành phố. Xây dựng đội ngũ cán bộ thích ứng với môi trường của thời đại công nghệ 4.0, phù hợp với tiêu chí đô thị thông minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ dân trí khẳng định là "Thành phố học tập toàn cầu" đã được Unessco công nhận. Thúc đẩy sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, sức sáng tạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý để tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ thành phố. 
 

Hữu Đức ghi

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm