Thời sự - Chính trị

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

12:30, 14/10/2020
Sáng 14/10, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. 

Trong đó Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có sửa đổi một số khái niệm, điều chỉnh một số nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức…

Điểm mới của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương là giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp; tăng số lượng Phó Chủ tịch của xã loại II; không còn khái niệm “họp bất thường”.

Đại diện Bộ Nội vụ cũng trao đổi, giải đáp những vướng mắc cho các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai để nhằm thực hiện có hiệu quả hai Luật này trong thực tiễn cuộc sống./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện