Thời sự - Chính trị

Quỳ Hợp biểu dương 24 tập thể và 16 cá nhân “Dân vận khéo”

18:16, 14/10/2020
Chiều 14/10, Huyện ủy Quỳ Hợp tổ chức biểu dương các tổ chức và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015-2020.
Toàn cảnh hội nghị.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã xem công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ cơ bản, quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ chiến lược liên quan tới sự thành bại của cách mạng. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Quỳ Hợp đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, qua đó đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ từng giai đoạn cách mạng. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động được phát động sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực thông qua công tác vận động quần chúng.

Các tập thể được Huyện ủy Quỳ Hợp khen thưởng vì có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng mô hình dân vận khéo.

Trong 5 năm qua, toàn huyện đã xây dựng được 125 mô hình, điển hình về văn hóa - xã hội, trong đó 75 mô hình tập thể và 50 mô hình cá nhân. Những mô hình Dân vận khéo trên lĩnh vực văn hóa - xã hội ở các địa phương, đơn vị đã góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát triển văn hóa - giáo dục, củng cố và tăng cường hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân.          

Các cá nhân được Huyện ủy Quỳ Hợp khen thưởng vì có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng mô hình dân vận khéo.
Dịp này, có 24 tập thể và 16 cá nhân được Huyện ủy Quỳ Hợp khen thưởng vì có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng mô hình dân vận khéo giai đoạn 2015-2020.


 

Phan Giang-Trung Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện