Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 23/5/2021

15:31, 17/11/2020
Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết quyết định ngày bầu cử toàn quốc để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều nay 17-11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Quốc hội quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, ngày 23-5-2021.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Úy ban Trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này" - Nghị quyết nêu rõ.

Tại kỳ họp trước, Quốc hội đã bầu Hội đồng bầu cử quốc gia do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử, các phó chủ tịch gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Trả lời phỏng vấn trước kỳ họp này về những điểm mới của kỳ bầu cử tới, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy cho biết là số lượng ĐBQH được giữ nguyên là 500, nhưng tỉ lệ ĐBQH chuyên trách được luật quy định tối thiểu 40% (tăng 5% so với trước), tức là Quốc hội sẽ có ít nhất 200 đại biểu chuyên trách. Luật cũng đã quy định rõ là ĐBQH có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

Đối với đại biểu HĐND, Luật đã quy định theo hướng giảm từ 5-10% số đại biểu so với hiện nay. Do đó, trong công tác chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo yêu cầu lấy chất lượng bù số lượng, phải chọn được những ứng cử viên ưu tú, nhiệt huyết nhất để đảm bảo quyền đại diện của cử tri không bị ảnh hưởng, trong đó cần chú trọng đến chất lượng đại biểu HĐND chuyên trách.

"Trong trường hợp phải lựa chọn, thì không thể vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, chất lượng người ứng cử" - ông Túy nói.

Theo Tuổi trẻ

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm