Thời sự - Chính trị

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Yên Thành khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

19:11, 28/06/2021
Chiều 28/6, Hội đồng nhân dân huyện Yên Thành khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất, nhằm báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND. 

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Yên Thành đã thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Riêng bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Thành khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức tại 13 đơn vị bầu cử và 303 khu vực bỏ phiếu, với tổng số người ứng cử là 67 người, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,1%. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu  các chức danh của HĐND - UBND
Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND - UBND huyện.

Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND. Kết quả, ông Nguyễn Quý Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện; ông Vũ Anh Thế được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện; Phê chuẩn số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các ban của HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế, mỗi ban gồm 5 thành viên, trong đó có 1 trưởng ban, 1 phó ban và 3 ủy viên.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào các chức danh chủ chốt của HĐND huyện khoá XX.
Tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào các chức danh chủ chốt của HĐND huyện khoá XX.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh của UBND. Kết quả: Ông Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện; Các ông: Hoàng Danh Truyền; Nguyễn Văn Dương; Nguyễn Thanh Hà được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện; bầu 14 chức danh Uỷ viên UBND huyện, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào các chức danh chủ chốt của UBND huyện.

Kỳ họp cũng đã bỏ phiếu bầu 23 thành viên Hội thẩm nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện