Thời sự - Chính trị

Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Hưng Nguyên khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

12:49, 23/07/2021
Sáng 23/7, HĐND huyện Hưng Nguyên khóa XX khai mạc kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021- 2026, đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. 
Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.

6 tháng đầu năm, dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, dịch bệnh đàn vật nuôi diễn ra ở nhiều địa phương. Các xã thị tập trung bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và nỗ lực của nhân dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn đạt 8,7%, tổng giá trị sản xuất 3.093 tỷ đồng, tăng 9,9%. Giải ngân vốn đầu tư cơ bản đạt 196,8 tỷ đồng; thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 2 dự án, lập và phê duyệt 24 phương án với tổng kinh phí 84,7 tỷ đồng.

Thu ngân sách của huyện 6 tháng đầu năm 592,3 tỷ đồng, đạt 82,2% kế hoạch. Trong đó thu ngân sách trên địa bàn do huyện quản lý đạt 277,48 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 46 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1%. Có thêm 4 xã về đích NTM. Ngành văn hoá thông tin làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng nhà nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn và phòng chống dịch bệnh. Phong trào xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng NTM được đẩy mạnh. Công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội được quan tâm; cải cách hành chính chuyển biến tích cực; Quốc phòng an ninh giữ vững và ổn định.

6 tháng cuối năm dự báo tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường. Nỗ lực vượt khó, Hưng Nguyên phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 3.315 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước 266 tỷ 898 triệu đồng, có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM và 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%; Thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,5%, 87% gia đình văn hóa. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tich HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thơm phát biểu tại kỳ họp.
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Thơm phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng, tình hình thực hiện dự toán ngân sách; công tác xét xử, thi hành án dân sự; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo hoạt động của các ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm, kết quả xử lý ý kiến kiến nghị của cử tri; Thông báo của UBMTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Kỳ họp đã thảo luận thông qua các Nghị quyết: Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế xã hội; điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách và bổ sung danh mục đầu tư công; chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện; dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025./.

Thanh Tâm - Hoàng Lợi

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện