Thời sự - Chính trị

Nghệ An: Dừng cách ly y tế, cách ly xã hội trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp

11:24, 10/07/2021
Ngày 9/7, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành các Quyết định: 2377, 2378, 2379 về việc dừng cách ly y tế, cách ly xã hội, giãn cách xã hội trên địa bàn các huyện: Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp từ 0h ngày 10/7/2021.

* Tại Quyết định số 2377/QĐ-UBND về việc dừng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Nghi Lộc, UBND tỉnh quyết định:

Dừng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đối với 4 xóm của xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, gồm: Yên Thịnh, Phượng Sơn, Toàn Thắng và Quang Trung.

Dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 đối với các xóm còn lại của xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 10/7/2021.

* Tại Quyết định số 2378/QĐ-UBND về việc dừng thực hiện cách ly y tế và cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, UBND tỉnh quyết định:

Dừng thực hiện cách ly y tế đối với xóm 4, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu.

Dừng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đối với các xóm còn lại của xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 10/7/2021.

* Tại Quyết định số 2379/QĐ-UBND về việc dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, UBND tỉnh quyết định:

Dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 đối với các xóm: Liên Xuân, Thành Xuân thuộc xã Nghĩa Xuân và xóm Minh Tâm thuộc xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 10/7/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền Chủ tịch các huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19” để đưa ra các biện pháp chống dịch phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn; Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

Giao UBND các huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Công an tỉnh, Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, triển khai các nội dung nêu trên. 

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện