Thời sự - Chính trị

Hỗ trợ khẩn cấp 2.000 hộ dân người Nghệ An gặp khó khăn ở tâm dịch phía Nam

21:55, 06/08/2021
Nghệ An quyết định chi 2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh để hỗ trợ khẩn cấp 2.000 hộ dân gặp khó khăn ở tâm dịch phía Nam.

Ngày 6/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh Nghệ An đã ký Thông báo hỏa tốc số 5622/TB - BCĐ "về việc hỗ trợ người dân Nghệ An ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19"  gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính, Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo nêu rõ: Thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 331-TB/TU ngày 03/8/2021 của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất chủ trương hỗ trợ người dân Nghệ An ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với mức 01 triệu đồng/hộ từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Trước mắt, hỗ trợ 2.000 hộ, tương đương 2 tỷ đồng (hai tỷ đồng) để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân Nghệ An vượt qua khó khăn, cùng địa phương sở tại đẩy lùi đại dịch.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan kịp thời chuyển số kinh phí nêu trên đến các hộ dân đang gặp khó khăn; đồng thời, tiếp tục phối hợp, rà soát số người dân Nghệ An đang gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh phía Nam để có phương án kêu gọi, vận động, tiếp tục đề xuất việc hỗ trợ phù hợp tình hình.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh các thủ tục liên quan đến việc hỗ trợ, thanh quyết toán kinh phí đúng quy định.

 

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện