Thời sự - Chính trị

Thiết lập vùng cách ly y tế một phần Khu công nghiệp Nam Cấm

23:40, 28/08/2021
UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định 3176/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế một phần trong Khu công nghiệp Nam Cấm trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Theo đó, thiết lập vùng cách ly y tế theo Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19” đối với toàn bộ khu vực Công ty TNHH Một thành viên Masan MB, Khu B – Khu công nghiệp Nam Cấm, địa chỉ xóm 1, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ 18h00 ngày 28/8/2021.

 

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện