Thời sự - Chính trị

Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh đề ra 6 tiêu chí nhân rộng các điển hình thi đua khen thưởng năm 2022

19:11, 16/11/2021
Chiều 16/11, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh đã phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở các cấp xã, phường, thị trấn, đặc biệt là trong thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị về tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Khối cũng đã tập trung củng cố, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

Năm 2022, Khối thi đua, khen thưởng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đề ra 6 tiêu chí, mục tiêu để thực hiện và tiếp tục nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua, khen thưởng.

Trần Lịch - Thành Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện