Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

19:04, 03/02/2023
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023), chiều 3/2, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Cùng dự về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh. 
Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích  Kim Liên.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cùng đoàn thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biến ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ; đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội; góp phần quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. 

Đồng chí Trần Tuấn Anh dâng hương trước mộ 13 liệt sĩ TNXP. 
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương trước mộ 13 liệt sĩ TNXP. 
Đồng chí Trần Tuấn Anh thắp hương tưởng niệm 13 liệt sĩ TNXP hy sinh ngày 31/10/1968.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thắp hương tưởng niệm 13 liệt sĩ TNXP hy sinh ngày 31/10/1968. 

Tiếp đó, đồng chí Trần Tuấn Anh và đoàn đại biểu về dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - mảnh đất thiêng liêng, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện