Thời sự - Chính trị

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý vào dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)

14:39, 18/10/2023
Sáng 18/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Sau hơn 10 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Lưu trữ năm 2011 đã bộc lộ những bất cập, hạn chế, một số quy định không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (trong đó có lĩnh vực lưu trữ) để tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. 

Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) được xây dựng gồm 9 chương, 68 điều (tăng 2 chương, 26 điều so với Luật Lưu trữ năm 2011). 

Thành viên dự họp góp ý vào dự thảo Luật.
Thành viên dự họp góp ý vào dự thảo Luật.

Góp ý vào dự thảo Luật, các ý kiến cho rằng, cần có hướng dẫn cụ thể, nhất là dòng họ để được lưu hồ sơ quản lý tốt hơn; Tạo điều kiện hoạt động lưu trữ tư được phát triển, đặc biệt tài liệu về di sản văn hóa; Cần bổ sung các hành vi nghiêm cấm như sao chép, làm giả, làm sai lệch tài liệu lưu trữ, cung cấp tài liệu lưu trữ trái phép; Bổ sung thêm mục tu bổ phục chế tài liệu lưu trữ, đây là khâu rất quan trọng nhằm tăng tuổi thọ của tài liệu.

Ông Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Ông Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Một số ý kiến cũng cho rằng, quy định về dịch vụ lưu trữ tư còn một số khoảng trống, chưa chặt chẽ; Dự thảo luật cũng chủ yếu mới đề cập đến lưu trữ lịch sử, chưa đề cập lưu trữ hiện hành.

Lê Hằng - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện