Thời sự - Chính trị

Thêm 81 tỷ đồng tăng phụ cấp cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách mỗi năm

17:31, 06/12/2023

Về ý kiến phụ cấp cho đội bán chuyên trách còn thấp và đề nghị nâng lên, ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: dự thảo Nghị quyết mới quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, xóm, khối, bản ở mức cao nhất theo quy định tại Điều 34 của Nghị định số 33 năm 2023 của Chính phủ sẽ có chức danh tăng 20 đến 45% so với trước, tương đương mức tăng khoảng 81 tỷ đồng mỗi năm. 

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 6/12, kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành phiên thảo luận tại hội trường.

Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.

Theo đại biểu Lê Thị Kim Chung (huyện Quỳnh Lưu) tháng 12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định cơ cấu chức danh công chức xã, phường, thị trấn, quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An và trong Quyết định nêu rõ cơ cấu chức danh cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính. Sau 2 năm triển khai, việc ban hành quy định này Sở Nội vụ cũng đã căn cứ trên Nghị định Chính phủ cũng như Thông tư của Bộ Nội vụ, tuy nhiên, qua thực hiện của các xã, quy định này có những bất cập, đó là bố trí, sử dụng của công chức cấp xã được quy định cứng trong khi về triển khai ở cấp xã bị vướng mắc chức danh này với chức danh kia. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh đề xuất với Chính phủ chỉ quy định cứng về số lượng theo địa giới hành chính và chức danh công chức cấp xã,  còn bố trí chức danh này kiêm nhiệm chức danh khác cần giao quyền cho cấp huyện.

Đại biểu Lê Thị Kim Chung (Quỳnh Lưu) phát biểu thảo luận
Đại biểu Lê Thị Kim Chung (Quỳnh Lưu) phát biểu thảo luận.

Làm rõ vấn đề đại biểu Chung nêu, ông Nguyễn Viết Hưng – Giám đốc Sở Nội vụ trả lời: Thứ nhất, liên quan đến thực hiện Nghị định 33 của CP ban hành ngày 10/6/2023, Sở Nội vụ đã tổ chức rất nhiều đoàn đến cơ sở xây dựng dự thảo, xin ý kiến của các cấp, các nghành, tổ chức hội thảo, thực hiện việc hoàn thiện dần trình các cấp có thẩm quyền, trình HĐND tỉnh lần này. 

Về vấn đề cử tri băn khoăn chế độ cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã có việc cào bằng mà không tính đến chức năng, nhiệm vụ của đối tượng này, tuy nhiên, theo quy định thì có 3 mức, đó là xã loại 1 thì bằng 2,1 mức lương cơ sở, loại 2 là 1,8 và loại 3 là 1,5 mức lương cơ sở. Trên cơ sở đó, Sở nội vụ có đề xuất một số chức danh để hưởng các quy định này. Và lý do một số chức danh được hưởng 1,5 mức lương cơ sở không phân biệt cấp phó của đơn vị này với các tổ chức chính trị xã hội bởi vì vị trí việc làm để xác định được cấp phó đơn vị nào quan trọng hơn, nhiều việc hơn là rất khó.

Ông Nguyễn Viết Hưng – Giám đốc Sở Nội vụ chế độ cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã.

Thứ 2 căn cứ vào Quyết định 3102 ngày 30/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chức danh, chức vụ tương đương với hệ thống chính trị thì ở quy định về cán bộ xã, phường, thị trấn (Nhóm 3) quy định một nhóm thì không phân biệt cấp phó nhóm nào nhiều việc hơn nhóm nào. 

Về ý kiến phụ cấp cho đội bán chuyên trách còn thấp và đề nghị nâng lên, vấn đề này người đứng đầu Sở Nội vụ cho rằng, Nghị định 33 ngày 10/6/2023, so với Nghị định 34/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, thì hiện nay, có những chức danh khi dự thảo đã tăng 20 đến 45% so với trước, tương đương mức tăng khoảng 81 tỷ đồng mỗi năm. Khi xây dựng Nghị quyết để thực hiện Nghị định 33, Sở NV đã căn cứ vào các quy định hiện hành của nhà nước, căn cứ vào công việc cụ thể từng chức danh ở xã, thôn bản, đóng góp của đội ngũ bán chuyên trách song cũng căn cứ vào tình hình kinh tế của tỉnh như vậy là đã cố gắng. Vì vậy nếu được thông qua lần này, Giám đốc Sở nội vụ cũng mong muốn đội ngũ bán chuyên trách chia sẻ tình hình cụ thể về ngân sách của địa phương.

Về đề nghị bổ sung thêm một số chức danh, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng thông tin thêm qua tham khảo và xin ý kiến, chỉ bổ sung thêm 4 chức danh để các xã, các huyện có điều kiện để bố trí đó là chức danh văn phòng cấp uỷ; Chức danh  bán chuyên trách phụ trách nhà văn hoá và đài truyền thanh cơ sở; Chức danh thủ quỹ; Chức danh đội quy tắc đô thị……


 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện