Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đảng bộ xã Châu Nga (Quỳ Châu) tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở

17:34, 21/03/2020
 Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nhiều chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đều được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc, từng bước giảm nghèo, đưa cuộc sống xã Châu Nga dần ổn định và từng bước vươn lên.… Đó chính là những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ xã Châu Nga đạt được với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân trong suốt nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong hai ngày 20-21/3, Đảng bộ xã Châu Nga tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là Đảng bộ được huyện Quỳ Châu lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 
Các đại biểu trò chuyện trước thềm đại hội.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ, nhân dân xã Châu Nga luôn đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung khai thác tiềm năng, phát huy nội lực triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX đề ra. Cấp ủy các cấp trong toàn đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; duy trì mức tăng trưởng hợp lý, chuyển đổi cây con, mùa vụ đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt: 8,2%. Thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế chủ yếu theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, Ngư nghiệp. Tỷ lệ phát triển nông nghiệp bình quân chiếm 70,5%; thương mại - dịch vụ: 2,4%; công nghiệp - xây dựng: 27 %. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao, thu nhập bình quân đầu người 26,9 triệu/người/năm (năm 2020) so với đầu nhiệm kỳ tăng 7,9 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 39,6%; Công tác xây dựng đảng được cấp ủy quan tâm, duy trì nghiêm các cuộc hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên theo chỉ tiêu giao, hoàn thành việc xóa chi bộ có nguy cơ tái trắng theo Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với phương châm “mỗi tổ chức một mô hình”. Hoàn thành biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử đảng xã Châu Nga giai  đoạn 1961-2018. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ xã Châu Nga liên tục 2 năm liền được Ban Thường vụ Huyện ủy xét tặng danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” (2018,2019).

 
Các đại biểu biểu quyết thông qua NQ đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, xã Châu Nga; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển KT - XH, nâng cao đời sống nhân dân. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi ủy, chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; Tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển TTCN, thương mại, dịch vụ; Làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xã hội hóa, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, xóa đói giảm nghèo.

 
 Lãnh đạo huyện Quỳ Châu phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, lãnh đạo huyện Quỳ Châu chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân xã Châu Nga đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đại hội tập trung thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo đồng thuận cao trong đảng bộ, nhân dân; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

 
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của chi bộ; tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đảng, đồng thuận trong xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội củng cố quốc phòng địa phương.

 
Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã  Châu Nga khoá XXI.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Nga khoá XXI. Đồng chí Nguyễn Tất Diện được bầu dự chức vụ Bí thư Đảng ủy xãnhiệm kỳ 2020-2025.

 
 Tặng quà cho các đại biểu không tái cử.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Quỳ ChâuXXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kế Kiên – Sỹ Hiệp

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm