TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tổ chức thành công Đại hội các Đảng bộ cấp cơ sở

15:11, 20/05/2020
Trong 2 ngày 19-20/5, nhiều Đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

*Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Châu Lý đã đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu về kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Tất cả các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. Trong nhiệm kỳ đảng bộ xã Châu Lý đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả tốt. Tổng giá trị tăng thêm năm 2020 ước đạt hơn 119 tỷ đồng. Thu ngân sách bình quân đạt 77 triệu đồng, đạt 107,1% so với Nghị quyết và bình quân đầu người năm 2020 đạt 25,7 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 33,53% năm 2015 xuống còn 20,05% năm 2019. 

Các đạibiểu tham dự đại hội Đảng Bộ xã Châu Lý lần thứ XXII.

 Lĩnh vực văn hoá có nhiều chuyển biến tích cực. Các trường Mầm non và tiểu học Châu Lý I giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. 100% đơn vị văn hóa, 72% bản văn hoá. 71% gia đình đạt gia đình văn hoá. Công tác dân số, gia đình trẻ em và chính sách xã hội được quan tâm chăn lo. Quốc phòng an ninhn được đảm bảo và giữ vững.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Công tác xây dựng đảng được đảng bộ thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ đảng bộ đã thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, chăm lo công tác xây dựng củng cố chi bộ đảng TSVM. Thực hiện giải thể 8 chi bộ và sáp nhập thành 4 chi bộ. Thực hiện việc bồi dưỡng và kết nặp 51 đảng viên mới. Không có bản nguy cơ không còn chi bộ.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Châu Lý phấn đấu xã đạt 14 tiêu chí NTM. Thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 41,5 triệu đồng. Có 87% gia đình văn hóa, 100% bản, đơn vị đạt văn hoá. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 1-2,5%. Đảng bộ phấn đấu hàng năm có 90% chi bộ được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ban chấp hành khóa XXII Đảng bộ xã Châu Lý ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Hợp khóa XXI nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí.

Phan Giang 

*Nhiệm kỳ qua Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Thông đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển, chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,2%, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 46 triệu đồng/ người.

Toàn cảnh đại hội.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa được giữ vững ổn định, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88%, tăng 3% so với đầu nhiệm kỳ so với nhiệm kỳ trước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường an toàn, thuận lợi để phát triển kinh tế. Công  tác xây dựng Đảng, chính quyền các đoàn thể chính trị xã hội không ngừng được đổi mới. 

Nhiều giống lúa mới được đưa vào sản xuất trên đồng ruộng.

Đại hội đã thảo luận mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025: phấn đấu giá trị sản xuất đạt hơn 26 ngàn tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng công nghiệp dịch vụ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tư 10,2-11,2%; Thu nhập bình quân đấu người đến năm 2025 đạt 65,7 triệu đồng. 100% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 4/4 làng đạt văn hóa; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ, các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 và nông thôn mới kiểm mẫu năm 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông Nghị quyết đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên gợi mở một số vấn đề mang tính định hướng trong nhiệm kỳ tới đó là: tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hình thành các vùng sản xuất tâp trung tạo ra sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao; xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng hiên đại, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; quan tâm công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. 

Các  đại bểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu  14 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Hưng Thông nhiệm kỳ 2020 – 2025. Và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu huyện Hưng Nguyên khóa XXIX.

Thanh Tâm - Hà Huệ

*Đảng bộ Sở LĐ-TB và XH đã tổ chức Đại hội lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ XH đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Toàn cảnh đại hội.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 55% đầu năm 2015 lên 65% năm 2020 (tăng 10%); tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 còn 4,0%. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng.

 

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được xã hội hóa sâu rộng, toàn tỉnh vận động được hơn 96,7 tỷ đồng; tặng trên 7.800 sổ tiết kiệm cho người có công, với kinh phí gần 5,4 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới trên 1000 ngôi nhà.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương; đổi mới, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ vững mạnh”, Đảng bộ Sở LĐ-TB và XH đã thống nhất thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí.

Thanh Hà - Sỹ Đạt
 

*Trong 5 năm qua, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ thị trấn Tân Kỳ đã lãnh, chỉ đạo địa phương đạt được những kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Hạ tầng đô thị được chú trọng đầu tư và nâng cấp, nhiều dự án lớn được khởi công xây dựng đã làm thay đổi diện mạo thị trấn. Cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. 

Toàn cảnh đại hội.

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,35% vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội 1,15%. An ninh, trật tự, an toàn xã hội giữ vững ổn định.

Các đại biểu tham dự.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên, với những kết quả đó năm 2018, 2019 Đảng bộ Thị Trấn được Ban thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ xếp loại hoàn thành xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã lưu ý một số nhiệm vụ cần làm trong thời gian tới đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng. Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, tập trung cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng Thị Trấn Tân Kỳ xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, phấn đấu cuối nhiệm kỳ đạt chuẩn văn minh đô thị.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.                                               

Trọng Hùng

*Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thị trấn Nghĩa Đàn đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra, có 20/24 chỉ tiêu đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,01%; giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt hơn 35,7 triệu đồng/ người/năm....

Quang cảnh Đại hội

 Cả 3 trường học giữ vững trường chuẩn quốc gia. 7/7 khối đạt khối văn hóa.đời sống kinh tế, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo thị trấn có sự thay đổi rõ rệt và từng bước trở thành trung tâm phát triển của huyện.

Một góc Thị trấn Nghĩa Đàn.

Đại hội tập trung thảo luận, đưa ra những giải pháp để thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong đó, thị trấn Nghĩa Đàn tiếp tục tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị và dịch vụ thương mại để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, chăm lo xây dựng và phát triển văn hóa- xã hội, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về giáo dục và đào tạo, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu xây dựng thị trấn Nghĩa Đàn thành đô thị văn minh, từng bước trở thành đô thị loại 4.

Biểu quyết thông qua số lượng BCH khóa mới.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 11- 12%. Thu ngân sách năm 2025 phấn đấu đạt hơn 20,7 tỷ đồng, phấn đấu thêm 2 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II; giữ vững danh hiệu thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế...

Đinh Thùy - Đức Anh

*Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Văn nên cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ XXX đã đề ra. Nổi bật như tốc độ kinh tế tăng trưởng nhanh và chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách năm 2020 ước đạt trên 34 tỷ đồng.

Quang cảnh đại hội.

Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị thì hàng năm đảng bộ xã Quỳnh Văn và các tổ chức đoàn thể đều được cấp trên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Phát triển rau màu một trong những thế mạnh của Quỳnh Văn.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảng bộ xã Quỳnh Văn đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 như: Tổng giá trị sản xuất đạt 2.100 – 2.200 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế trên lĩnh vực nông nghiệp 19 – 20%, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng 50 – 51%, dịch vụ 29 – 20%; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 – 82 triệu đồng; giá trị sản xuất/ ha đất canh tác đạt 100 – 110 triệu đồng; thu ngân sách hàng năm 10 – 15%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 70 – 72%; đảng bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 1 – 2 năm.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nhấn mạnh Đảng bộ xã Quỳnh Văn phải cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư vào địa bàn; trong nông nghiệp cần rà soát, hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao để có sản phẩm hàng hóa, an toàn thực phẩm, tạo khả năng cạnh tranh cao trên thị trường; phát triển chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường..

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH đảng bộ xã khóa XXXI.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 6 đồng chí đi dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện khóa XXVIII.

Hồng Diện 

*Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Nghi Lộc với tinh thần đoàn kết, đổi mới  đã tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ và đảng viên thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội và quốc phòng an ninh, góp phần hoàn thành 21/23 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, việc làm, đời sống và thực hiện các chính sách an sinh xã hội có nhiều bước tiến quan trọng.

 

Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện đã tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy đến đội ngũ cán bộ đảng viên; triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.  Công tác tổ chức cán bộ và Đảng viên được tăng cường. 

Đ.c Phạm Hồng Quang- Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Đảng bộ cơ quan huyện hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

BCH Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc gồm  07  đồng chí; bầu đồng chí Lê Thị Hiền giữ chức danh Bí thư  và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                                 Ngọc Mai

 

*Sáng ngày 20/5/2020, Đảng bộ xã Khánh Sơn (Nam Đàn) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị cấp xã cuối cùng được BTV Huyện ủy Nam Đàn chọn làm đại hội điểm. 

Toàn cảnh đại hội.

Là xã vùng lũ, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ biết phát huy sức mạnh của tinh thàn đoàn kết “ ý đảng lòng dân”, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Khánh Sơn đã trung cao lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIX đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá với tốc độ giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 8,22%; cơ cấu kinh tế chuyển chuyển dịch cơ bản đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,8%. VH-XH có nhiều tiến bộ, có 3 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; tỷ gia đình văn hóa đạt 86%, 100% xóm đạt văn hóa. Quốc phòng- An ninh đảm bảo, các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường. 

Chủ trì đại hội.

Đặc biệt, phong trào xây dựng NTM và NTM nâng cao, toàn xã đã huy động được 284 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp chiếm tới hơn 158 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 756 hộ dân tự nguyện hiến gần 18 nghìn m2 đất sản xuất và đất ở để xây dựng nông thôn mới,  góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới khang trang, đến cuối năm 2017 xã được UBND tỉnh Nghệ An thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Đây chính là cơ sở để xã Khánh Sơn tiếp tục khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực vào phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu xây dựng thành công xã Khánh Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Biểu quyết thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Với tinh thần: “ đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển”, Đại hội Đảng bộ xã Khánh Sơn đã thống nhất cao đề ra Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.           

                    Kim Dung 

 

*Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Diễn Phú đã phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX đề ra.

Toàn cảnh đại hội.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tốc độ phát triển bình quân 5 năm là 8,5% đạt kế hoạch đề ra, Tổng giá trị sản xuấ năm 2020 ước đạt 302 tỷ đồng, tăng hơn 103 tỷ so với năm 2015, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32,2 triệu đồng/người/năm, tăng 11,4 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,16% vượt kế hoạch đề ra.

Các đại biểu về tham dự Đại hội.

. Xã đã huy động gần 47 tỷ đồng cho xây dựng NTM, phấn đầu về đích trong năm 2020.  An ninh trật tự được giữ vững, chất lượng các hoạt động giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao và đều đã đạt chuẩn, phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh với  tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91%.  Trong nhiệm kỳ Đảng bộ kết nạp được  38 đảng viên, Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Tinh thần đoàn kết nhất trí cao của Đảng viên tại Đại hội.

Đảng bộ Diễn Phú đề ra 20 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực cho nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đầu tốc độ tăng trường kinh tế bình quân đạt 8,5-9%, cơ cấu kinh tế nông lâm thủy sản chiếm 40%, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 60%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50-55 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5-1%. Đảng bộ xã, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ các đại biểu đã bỏ phiều bầu 14 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ Diễn Phú khóa  XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Mai Giang 
 


                                                               

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm