Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Trung đoàn 654 (Cục Hậu cần, Quân khu 4) chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI

08:45, 05/05/2020
Đảng bộ cơ sở Trung đoàn 654 được Đảng ủy Cục Hậu Cần chọn làm Đại hội trước rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Cục Hậu cần nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua, cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ Trung đoàn 654 ra sức thi đua, tích cực, chủ động làm công tác chuẩn bị tạo đà cho thành công của Đại hội Đảng bộ Trung đoàn lần thứ XVI.
Mọi công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản hoàn thành.

Được biết, ngay sau khi có kế hoạch của trên, Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ tổ chức quán triệt sâu, kỹ các văn bản chỉ thị, hướng dẫn về Đại hội Đảng các cấp, thành lập các tổ văn kiện, bảo đảm, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy viên. Cơ quan Chính trị thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giúp đỡ các Đảng bộ, Chi bộ soạn thảo các văn kiện theo đúng hướng dẫn. Cùng với việc chuẩn bị tốt các văn kiện thì việc quán triệt, nhận xét đánh giá cán bộ, giới thiệu nhân sự, lấy ý kiến nhận xét của các tổ chức quần chúng đơn vị cũng đã tiến hành ngày từ cuối năm 2019. Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn đã tập trung rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ chủ trì để bố trí kịp thời và phù hợp. Do vậy, các Đảng bộ bộ phận và chi bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ thành công tốt đẹp, với số phiếu tín nhiệm rất cao.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực chăm sóc vườn hoa cây cảnh hướng về Đại hội.
Cán bộ, chiến sĩ tích cực chăm sóc vườn hoa cây cảnh hướng về Đại hội.
Cùng với việc đó, Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn chỉ đạo chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ Trung đoàn lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó,  Đảng ủy Trung đoàn đã ban hành 17 loại văn bản chỉ đạo đại hội, gồm các kế hoạch, quyết định, hướng dẫn chỉ đạo, lịch tổ chức Đại hội…; thành lập các tổ văn kiện, nhân sự, bảo đảm an ninh, an toàn, tổ khánh tiết - tuyên truyền đại hội. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên nắm chắc các nội dung, quy chế, quy định của việc tổ chức Đại hội Đảng, đặc biệt là những quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự vào cấp ủy và các quy định trong bầu cử. Do đó, mọi công tác chuẩn bị đều diễn ra nhịp nhàng, thống nhất, phát huy được vai trò của cá nhân phụ trách trong từng nội dung công việc. 
Bên cạnh chuẩn bị Đại hội, Trung đoàn làm tốt công tác phối hợp phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời, Đảng ủy Trung đoàn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động thi đua tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, pa nô, áp phích, thi tìm hiểu truyền thống về Đảng, giáo dục truyền thống, xây dựng các video clip, tổ chức hội thi báo tường, báo ảnh, trưng bày sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đặc biệt, Trung đoàn đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, vững tin, lập công dâng Đảng” chào mừng Đại hội Đảng bộ Trung đoàn lần thứ XVI. Qua đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn xây dựng làm mới 30 chậu hoa, củng cố hội trường, phòng truyền thống, làm đường bê tông nội bộ; xây dựng các khuôn viên, bồn hoa cây cảnh với số tiền gần 100 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ đoàn kết thống nhất vừa huấn luyện giỏi vừa phòng dịch tốt, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Doãn Dũng – Hoàng Trung

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm