Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phát triển Nghệ An phải dựa trên 3 trụ cột: Nguồn lực con người, điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử - văn hóa

17:55, 10/03/2019
Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban tổ chức TW trong buổi làm việc sáng nay (10/3) với BTV Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các nghị quyết của TW về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức TW.

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đầu người giai đoạn 2016 – 2018 đạt 8% (mục tiêu đề ra là 11%); GRDP bình quân năm 2018 đạt 38 triệu đồng/người, tăng 1,36 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Đến hết 2018, toàn tỉnh có 218 xã đạt chuẩn NTM (chiếm tỷ lệ 50,58%) và 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng NTM. Thu ngân sách 3 năm 2016 – 2018 đạt trên 38.300 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 3 năm 2016 – 2018 đạt hơn 180.000 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Nghệ An có 3 chỉ tiêu quan trọng khó đạt mục tiêu đề ra, gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân và thu ngân sách.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thông tin những kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua của tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thông tin những kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua của Nghệ An.

Về công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII, trong đó xác định 12 nhiệm vụ thực hiện ngày và thường xuyên, 10 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình; Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số XVIII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của BCH Trung ương khóa XII.

Đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 3 chi cục và 12 phòng chuyên môn thuộc sở, ngành; 5 phòng thuộc khối cơ quan Đảng. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đã giảm được 3 chi cục, 25 đơn vị sự nghiệp công lập; 23 đơn vị chuyển sang cơ chế tự chủ bảo đảm chi thường xuyên. Tỉnh Nghệ An cũng đã xây dựng Đề án sáp nhập 20 xã tại 8 huyện, theo tinh thần Nghị quyết 37 của Bộ chính trị.

Đối với Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản được gần 7.000 biên chế. Hiện tỉnh Nghệ An đang tập trung “xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đề nghị tỉnh tập trung cho công tác đào tạo cán bộ
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đề nghị tỉnh tập trung cho công tác đào tạo cán bộ

Đánh giá quá trình 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Trưởng Ban tổ chức TW Phạm Minh Chính cho rằng, các kết quả của Nghệ An đạt được rất quan trọng. Trong đó, có 14/32 chỉ tiêu hoàn thành; diện mạo nông thôn, thành thị có nhiều thay đổi tích cực; thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 3 năm liên tục và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Y tế ngoài công lập phát triển. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được coi trọng và có nhiều chuyển biến, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, kết quả đạt được của Nghệ An là cả một quá trình, có sự kế thừa giữa các thế hệ, tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng.

​  Trưởng ban tổ chức TW Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An cần phải khắc phục các hạn chế, có giải pháp để phát huy các nguồn lực.  ​
​ Trưởng ban tổ chức TW Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An cần phải khắc phục các hạn chế, có giải pháp để phát huy các nguồn lực. ​

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng ban tổ chức TW Phạm Minh Chính chỉ rõ, sự phát triển của Nghệ An vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn lực về con người, điều kiện tự nhiên. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của Nghệ An vẫn còn thấp, mức bình quân của cả nước là 58,5 triệu đồng trong khi Nghệ An mới chỉ đạt 38 triệu đồng; thu – chi ngân sách còn thiếu cân đối; Chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 31/63 tỉnh thành; Khoảng cách giàu nghèo giữa đồng bằng và miền núi còn lớn; thực hiện Nghị quyết Đảng có nơi, có lúc còn bị động và lúng túng. Cán bộ có năng lực chưa được phát huy hiệu quả.

Để phát huy các nguồn lực về con người và điều kiện tự nhiên, Trưởng ban tổ chức TW Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An cần phải khắc phục các hạn chế, có giải pháp để khơi dậy tiềm năng. Cụ thể, Nghệ An phải đánh giá rõ quá trình 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ chính trị, những cái được, chưa được. Đặc biệt, để phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, có chiều sâu, Nghệ An phải làm tốt công tác quy hoạch tổng thể, định vị lại vị trí Nghệ An trong tương quan với các tỉnh, thành phố và toàn quốc. Muốn vậy, tỉnh phải phát huy 3 trụ cột chính và quan trọng để bứt phá, đó là: nguồn lực con người, điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử văn hóa của xứ Nghệ; Tập trung khai thác nguồn lực ngoài nhà nước; Đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư.

Về công tác xây dựng Đảng, Trưởng Ban tổ chức TW Phạm Minh Chính yêu cầu Nghệ An tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 có hiệu quả. Trên quan điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng, kiên trì độc lập dân tộc Chủ nghĩa xã hội; tập trung chống chủ nghĩa quan liêu xa dân, chủ nghĩa cá nhân, xa rời thực tiễn; chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, tỉnh phải có sự chủ chủ động, sáng tạo, vừa làm vừa hoàn thiện dần; không cầu toàn, không nóng vội. Quan điểm xuyên suốt là vừa siết chặt kỷ luật kỷ cương vừa mở ra cơ chế đột phá đổi mới sáng tạo, thực hiện phân cấp, phân quyền trong thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh./.

Thái Dương – Duy Thanh