Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến góp ý dự án Luật đầu tư công (sửa đổi)

11:03, 09/05/2019
Sáng nay (9/5), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật đầu tư công (sửa đổi) trước khi trình kỳ Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 - khóa XIV sắp tới.

Các Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh: Nguyễn Thanh Hiền, Trần Văn Mão cùng chủ trì hội nghị. 

Luật Đầu tư công đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Luật đầu tư công còn những bất cập, hạn chế, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Xung quanh 3 nhóm chính sách chủ yếu và 19 vấn đề được đề xuất sửa đổi bổ sung lần này, các ý kiến góp ý: cần làm rõ khái niệm, phân loại vốn đầu tư. Đối với chương trình, dự án sử dụng nhiều nguồn vốn thì nguồn vốn cấp nào chiếm tỷ lệ nhiều nhất thì cấp đó quyết định chủ trương đầu tư.

Một số quy định về thẩm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương còn chưa rõ ràng, thủ tục hành chính phức tạp qua nhiều cấp, nhiều cơ quan từ trung ương đến địa phương; nguyên tắc bố trí vốn đầu tư công trung hạn cho dự án ưu tiên và dự án bắt buộc, tiêu chí phân loại dự án; sử dụng nguồn vốn dự phòng của địa phương cho đầu tư công; quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án, giao  kế hoạch vốn nhiều lần... dẫn đến mất nhiều thời gian để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ dự án ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, còn một số điểm chưa thống nhất giữa Luật đầu tư công với các luật khác như Luật ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp tại hội nghị và sẽ tổng hợp để trình tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội - khoá XIV sắp tới.

Trần Lịch – Cảnh Hồng