Văn hoá giải trí

Danh sách chi tiết cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 3 - năm 2021

12:04, 02/10/2020
Hội đồng xét tặng tỉnh Nghệ An đã tổ chức xét chọn được 30 hồ sơ của các cá nhân đủ tiêu chí xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 trên địa bàn để trình Hội đồng cấp Bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 trên địa bàn tỉnh, ngày 25/9, Hội đồng xét tặng cấp tỉnh đã tổ chức xét chọn được 30 hồ sơ của các cá nhân đủ tiêu chí để trình Hội đồng cấp Bộ.

DANH SÁCH CHI TIẾT 30 CÁ NHÂN ĐƯỢC XÉT TẶNG DANH HIỆU:

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện