Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nhà thờ họ Nguyễn Thế -Thanh Tường (Thanh Chương) đón Di tích lịch sử cấp tỉnh

19:44, 21/12/2019
Ngày 21/12, huyện Thanh Chương đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ họ Nguyễn Thế Đại Tôn xã Thanh Tường.

Nhà thờ họ Nguyễn Thế đại tôn là nơi thờ thủy tổ và hậu duệ dòng họ Nguyễn Thế ở làng Dinh Chu. Thủy tổ dòng họ di cư đến đây lập nghiệp vào khoảng thế kỷ thứ XVI.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Trải qua hơn 500 năm tồn tại, họ Nguyễn Thế đã xây dựng cho mình truyền thống tốt đẹp trong đó tiêu biểu là truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong thời kỳ Trung đại, dòng họ đã có nhiều người con xông pha trận mạc và lập được nhiều chiến công hiển hách, được Triều đình phong tặng sắc phong như: Nguyễn Thế Doanh, Nguyễn Thế Đa, Nguyễn Thế Lượng, Nguyễn Bá Đặng….

Đại diện sở VHTT trao bằng công nhận Di tích Lịch sử cấp tỉnh cho dòng họ Nguyễn Thế.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước dòng họ đã có nhiều người con hăng hái ra trận bảo vệ tổ quốc và có 20 người con đã hy sinh anh dũng. Bên cạnh truyền thống yêu nước và cách mạng, dòng họ Nguyễn Thế còn nổi bật với truyền thống hiếu học và khoa cử. Tính từ thời nhà Nguyễn đến nay, có nhiều người con của dòng họ học hành đậu đạt như: Tú tài Nguyễn Thế Hiển là người khai khoa cho làng Dinh Chu thời Nguyễn, Cử nhân Nguyễn Đôn Tín, Hàn Lâm viện thị giảng Nguyễn Thế Cát…

Các thế hệ con cháu tổ chức rước Bằng về nhà thờ.

Di tích nhà thờ học Nguyễn Thế là nơi thờ phụng các vị tiên tổ trong dòng họ, những người có công với quê hương, đất nước, được nhân dân tôn là vị thần thiêng của làng. Nhà thờ được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Hiện nay di tích còn lưu giữ các hiện vật có giá trị lịch sử như hương án cổ, mâm ống, đài trầu, long ngai, bài vị… các hiện vật cần phải được trân trọng, gìn giữ cho các thế hệ con cháu đời sau được chiêm ngưỡng, bái vọng.

Các đại biểu thắp hương tại nhà thờ họ Nguyễn Thế.

Với những giá trị lịch sử đó, Nhà thờ họ Nguyễn Thế đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận Dic tích lịch sử cấp tỉnh năm 2019. 

Thành Trung

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm