Đời sống - Xã hội

Các địa phương giải ngân vốn theo Nghị quyết 11 của Chính phủ

16:18, 29/04/2022
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, ngày 29/4, nhiều địa phương trong tỉnh đã thực hiện giải ngân.

* Trong hai ngày 28 - 29/4, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳ Hợp đã giải ngân 1,5 tỷ đồng chương trình cho vay Giải quyết việc làm, tạo việc làm ổn định cho 29 lao động; 6 hộ gia đình với số tiền 100 triệu đồng để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến cho 10 học sinh. 

Ngân hàng Chinhsách xã hội huyện Quỳ Hợp giải ngân tại xã Nghĩa Xuân.
Ngân hàng Chinhsách xã hội huyện Quỳ Hợp giải ngân tại xã Nghĩa Xuân.

Đến thời điểm này huyện Quỳ Hợp đã giải ngân được 1,6 tỷ đồng từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ tại 4 xã là Nghĩa Xuân, Thọ Hợp, Châu Đình, Châu Quang.

Thu Hường

* Sau khi rà soát hoàn thành thủ tục xét duyệt các đối tượng có nhu cầu vay vốn theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức giải ngân cho 14 hộ dân với số tiền 450 triệu đồng. Trong đó, 1 hộ vay theo chương trình nhà ở xã hội được giải ngân 200 triệu đồng với mức lãi suất 4%/năm, 3 hộ vay theo chương trình giải quyết việc làm mỗi hộ 50 triệu đồng với mức lãi suất 7,92%/năm và 10 hộ vay vốn cho sinh viên mua máy tính để học tập mỗi hộ được giải ngân 10 triệu đồng với mức lãi suất vay 1,2%/năm.

Cán bộ ngân hàng CXSH Quỳnh Lưu hướng dẫn các hộ thực hiện  thủ tục giải ngân vốn.
Cán bộ ngân hàng CXSH Quỳnh Lưu hướng dẫn các hộ thực hiện thủ tục giải ngân vốn.

Như Thuỷ

Trong đợt giải ngân này Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hoàng Mai đã tiến hành giải ngân cho 120 đối tượng học sinh, sinh viên với số tiền 1,2 tỷ đồng tại phường Quỳnh Thiện và xã Quỳnh Trang. Trong đó, phường Quỳnh Thiện có 110 đối tượng và Quỳnh Trang 10 đối tượng.

a
Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hoàng Mai giải ngân cho 120 đối tượng học sinh, sinh viên với số tiền là 1,2 tỷ đồng.

Trước đó Ngân hàng chính sách xã hội Thị xã Hoàng Mai giải ngân nguồn vốn vay nhà ở xã hội đối với các đối tượng là cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, hộ nghèo chưa có nhà ở để mua, xây mới, sửa chữa nhà ở cho 1 trường hợp với số tiền 200 triệu đồng, thời hạn vay 20 năm.

Bích Hường - Kim Dung  

Tại xã Nghĩa Hồng, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nghĩa Đàn đã giải ngân nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm  theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

a
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nghĩa Đàn thực hiện giải ngân tại xã Nghĩa Hồng.

Đợt này, Nghĩa Hồng có 16 đối tượng được giải ngân với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng, mức cho vay tối đa hiện nay là 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Người lao động cũng được nâng mức cho vay tối đa từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng/người lao động. Thời hạn cho vay tối đa là 120 tháng, đáp ứng được nhu cầu vay vốn để đầu tư vào các mục đích có thời gian thu hồi vốn dài trên 5 năm như chăn nuôi đại gia súc, trồng cây ăn quả…

Minh Thái

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện