Hoạt động NTV

Tăng cường phối hợp tuyên truyền giữa Đài PT-TH Nghệ An và huyện Quế Phong

12:29, 20/10/2022
Nhằm tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kết quả phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, huyện Quế Phong và Đài PT-TH Nghệ An ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2025.
Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đài PT-TH Nghệ An và huyện Quế Phong đã thống nhất về mục đích, yêu cầu cũng như nội dung phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2025. Trong đó, tập trung tuyên truyền về việc triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, về kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện Quế phong nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tuyên truyền về những mô hình, điển hình, cách làm hay, sáng tạo; Các đề án phát triển kinh tế, xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo; Xây dựng các clip quảng bá hình ảnh, đất nước con người Quế Phong trên trên kênh truyền hình Nghệ An, sóng phát thanh Nghệ An, trang TTĐT và các hạ tầng khác của Đài.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Hàng năm, 2 đơn vị sẽ cử đầu mối xây dựng nội dung, kế hoạch cụ thể công tác tuyên truyền. Trước mắt sẽ tập trung tuyên truyền chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Quế Phong vào năm 2023.

a
 Huyện Quế Phong và Đài PT-TH Nghệ An ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2025.

Sau khi thống nhất về chủ trương, nội dung, lãnh đạo Đài PT-TH Nghệ An và huyện Quế Phong đã ký kết cơ chế phối hợp.

Trần Minh - Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện