Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Diễn Châu phát triển 18 sản phẩm đặc trưng

10:40, 31/10/2019
Thực hiện Quyết định của UBND Tỉnh Nghệ An về triển khai chương trình xây dựng “Mỗi xã một sản phẩm”, đến nay, huyện Diễn Châu đã xây dựng được 18 sản phẩm thế mạnh, thuộc 6 nhóm sản phẩm.
Sản phẩm nước mắm Vạn Phần...

Trong đó, thực phẩm có 8 sản phẩm, nhóm đồ uống có 3 sản phẩm, 1 sản phẩm may mặc, 3 sản phẩm thuộc nhóm du lịch nông thôn...Hiện đã có 7 sản phẩm đăng ký công bố chất lượng và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Điển hình như nước mắm Vạn Phần, tôm nõn Diễn Châu, gà Phủ Diễn, lạc Sen, mùi tàu Viet gap ở xã Diễn Thái. 
Anh:

 Các đại biểu dự hội nghị
... gà Phủ Diễn đã được công nhận thương hiệu.

Tại hội thảo khoa học bàn giải pháp phát triển các sản phẩm đặc trưng của huyện, các đại biểu đã thảo luận nêu lên một số khó khăn như nhiều sản phẩm còn phân tán, manh mún, khó xây dựng thương hiệu chung; chính sách của Nhà nước chủ yếu tập trung khâu sản xuất, chưa quan tâm đầu tư cho chế biến nên chưa có nhiều sản phẩm được xây dựng nhãn hiệu.

 Các đại biểu dự hội nghị

Theo đó, hội nghị đã đề ra 3 giải pháp tập trung xây dựng, đầu tư phát triển một số nhãn hiệu là các đặc sản, sản phẩm truyền thống, tăng cường quản lý đồng bộ nhãn hiệu, thương hiệu để các sản phẩm phát triển bền vững.

  Hồng Hạnh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm