Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khai mạc khóa 4 cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh

11:00, 25/06/2019
Sáng nay (25/6), Trường Quân sự Quân khu IV tổ chức Khai mạc khóa 4 cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 năm 2019.
Toàn cảnh lớp khai mạc.
Toàn cảnh buổi khai mạc.

Tham gia khóa học có 68 học viên là lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quân khu IV. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, công tác bồi dưỡng quốc phòng an ninh luôn được Đảng và nhà nước quan tâm và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Các học viên tham dự khóa học.

Vì vậy, khóa học sẽ cập nhật, cung cấp một số nội dung về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về Quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong tình hình mới. Làm cơ sở để thủ trưởng các cơ quan đơn vị vận dụng trong tham mưu, tổ chức thực hiện trên từng cương vị, chức trách được giao, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị công tác./.
Thái Dương – Sỹ Đạt 
 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm