Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tân Kỳ tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019

10:31, 01/08/2019
Trong 2 ngày 30-31/7, huyện Tân Kỳ đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. Đợt diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang thiết bị.
Khu vực trọng điểm hỏa lực địch đánh phá.

Đợt diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Kỳ được chia làm 3 giai đoạn, đó là: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái SSCĐ; Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

Thực hành diễn tập sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực trọng điểm hỏa lực địch đánh phá.

Trong quá trình tổ chức diễn tập ở phần vận hành cơ chế, huyện đã tổ chức các hội nghị theo đúng trình tự, thể hiện vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành trong thực hiện các biện pháp chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và sang thời chiến.

Sơ tán nhân dân tại Thị trấn Tân Kỳ.

Nổi bật trong cuộc diễn tập là phần thực hành thực binh diễn tập sơ tán nhân dân khu vực trọng điểm hỏa lực địch đánh phá và phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực. Qua 2 ngày 30 và 31/7, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Kỳ đã đạt được  mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang thiết bị.

Toàn cảnh lễ bế mạc.

Thông  qua cuộc diễn tập đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể huyện Tân Kỳ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu tham dự 

Đồng thời qua cuộc diễn tập giúp huyện bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch sát với tình hình của địa phương, gắn xây dựng và phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng- an ninh, tiếp tục chú trọng quan tâm đầu tư xây dựng các thành phần thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ huyện.

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ  trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ trao giấy khen cho các  cá nhân xuất sắc.

Dịp này, UBND huyện Tân Kỳ đã tặng giấy khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc về thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Kỳ năm 2019./.
Cẩm Tú - Trọng Hùng                                     

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm