Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp tổ chức “Ngày hội 5S”

07:48, 30/10/2019
Ngày 29/10, Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp đã tổ chức “Ngày hội 5S” là “sàng lọc”, “sắp xếp”, “sạch sẽ”, “săn sóc” và “sẵn sàng” với mục đích tạo điều kiện làm việc xanh sạch đẹp, chuyện nghiệp, tiếp kiệm, an toàn, góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh. Đây là một trong bốn đơn vị được Sở y tế Nghệ An chọn để thực hiện “Ngày hội 5S”.
Toàn cảnh ngày hội 5S ở trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp.

Nhận thức được hoạt động 5S là nền tảng nhằm tạo dựng nên một môi trường làm việc ngăn nắp, khoa học, tạo không khí làm việc hăng say, giúp cán bộ viên chức có nhiều cơ hội phát huy tính sáng tạo và ngày càng gia tăng sáng kiến, cải tiến chất lượng. Từ các hoạt động 5S sẽ nâng cao tinh thần tập thể, khuyến khích sự hòa đồng giữa tất cả mọi người, qua đó mọi người sẽ làm việc với thái độ tích cực, có trách nhiệm hơn với công việc, sàng lọc kịp thời những bất hợp lý trong quá trình xử lý công việc cũng như tác phong làm việc. Đây là một bước cơ bản trong hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Giảng viên truyền đạt nội dung 5S sẽ được thực hiện ở Trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp.

Qua Ngày hội 5S, Ban Giám đốc đã thấy được thành công trong việc áp dụng 5S ở các bước: Sàng Lọc, Sắp Xếp, Sạch Sẽ không gian làm việc và đang được Săn Sóc hàng ngày để luôn Sẵn Sàng khi cần sử dụng. 

Trong thời gian 1 ngày, cán bọ trung tâm y tế, trạm y tế các thị trấn được học lý thuyết và thực hành về 5S.

Sau ngày hội này, Trung tâm Y tế cũng quyết tâm duy trì thực hành tốt 5S để trở thành một hoạt đông tích cực, một nét văn hóa an toàn đối với tất cả cán bộ nhân viên Trung tâm, không chỉ ở phạm vi công việc mà còn được áp dụng trong đời sống hàng ngày. Đồng thời, Trung tâm tiếp tục từng bước chuẩn hóa 5S trở thành phong trào thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng chất lượng, thương hiệu trung tâm ngày càng phát triển và vững mạnh.

Phan Giang

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm