Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tư tưởng “Chí công, vô tư” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

19:49, 03/09/2019
Cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng rõ nhất cho 4 chữ “Chí công, vô tư” mà Người vẫn luôn nhắc nhở, răn dạy mỗi cán bộ, đảng viên. Dù đã đi vào cõi vĩnh hằng, di chúc để lại cho toàn đảng, toàn dân, Người cũng chỉ trăn trở những việc hệ trọng của quốc gia, dân tộc, chỉ vài dòng đề cập đến việc riêng, nhưng chung quy cũng là vì Người lo nghĩ cho nước, cho dân.

“Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Đó chính là một vài dòng ít ỏi được Người gọi là “việc riêng” trong “tài liệu tuyệt đối bí mật” dài 4 trang, để lại cho toàn đảng, toàn dân trước lúc đi xa. Có lẽ bất cứ ai khi đọc đến những dòng này cũng đều phải rưng rưng, phải suy ngẫm và soi lại chính mình. Một đời thanh bạch, một đời vì nước vì dân, và “nâng niu tất cả chỉ quên mình”, nhưng đến khi phải từ giã cõi trần, Người vẫn còn nuối tiếc “không được phục vụ Tổ quốc, nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.”

GS-TS-NGƯT Mạch Quang Thắng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chia sẻ của GS-TS-NGƯT Mạch Quang Thắng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Những dòng di chúc nói về “việc riêng” của Người nhưng tôi cho đó là việc riêng, thể hiện nhân cách cao đẹp, tấm gương soi cho mọi người học tập. Người không bao giờ hối hận nhưng có tiếc, là tiếc không sống lâu hơn nữa để phục vụ Tổ quốc, Cách mạng, phục vụ nhân dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có rất nhiều bài viết, nhiều lần nói chuyện về trách nhiệm, vai trò của người cán bộ, đảng viên. Cán bộ là công bộc của dân. Làm cán bộ là để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Mọi suy nghĩ, hành động đều vì quốc gia dân tộc, vì nhân dân và phải đặt lợi ích dân tộc, nhân dân lên trên hết. Cả cuộc đời, Người đã sống, làm việc đúng theo tôn chỉ mục đích đó. Sau rất nhiều vấn đề còn trăn trở, phải căn dặn lại hậu thế như về xây dựng đảng, về đoàn viên thanh niên, về nhân dân lao động, về cuộc kháng chiến chống Mỹ... cuối di chúc, Người đã viết vài dòng về việc riêng, đó là “Tiếc vì không được phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước lâu hơn nữa” và “Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

TS Hoàng Xuân Lương - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

TS Hoàng Xuân Lương - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chia sẻ: Chúng ta có thể học tập Bác, cán bộ chúng ta phải đặt cái riêng trong hạnh phúc chung của người xung quanh. Việc mình ăn, ở, sinh hoạt học tập phải nhìn bà con xung quanh mình.

Không phải hôm nay, mà trong bất cứ giai đoạn cách mang nào, tư tưởng, tinh thần “Chí công, vô tư” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là phẩm chất cao đẹp mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải học tập, thấm nhuần và thực hành nhiều hơn. Đúng như một nhà báo nước ngoài đã viết: “Người ta không thể trở thành một Hồ Chí Minh, nhưng ở cụ Hồ, mỗi người có thể học được một điều gì đó để làm cho mình trở thành tốt hơn”. Không nên là hình thức, phong trào, mà hãy học tập và làm theo Bác một cách thành tâm, thiết thực từ những điều, những việc nhỏ nhất./.

Thanh Huyền - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm