Thời sự - Chính trị

Sớm ban hành quy chế phối hợp quản lý bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

16:49, 17/03/2020
Chiều nay (17/3), UBND Tỉnh họp cho ý kiến về dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo hình thức đa cấp trên địa bàn Tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì .
 
 Toàn cảnh cuộc họp.

Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An thay thế Quyết định số 52/2016 của UBND tỉnh, do Sở Công thương chủ trì soạn thảo. Dựa trên các căn cứ và phù hợp với quy định của Luật, thông tư, Nghị định của Chính phủ và Bộ công thương. 
Dự thảo có 4 chương, 21 điều, quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, đơn vị cá nhân có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Việc phối hợp quản lý dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở ngành, UBND cấp huyện đơn vị liên quan và các quy định hiện hành nhằm đảm bảo sự thống nhất, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật.

 
Đại diện các ngành phát biểu góp ý vào dự thảo. 

Góp ý dự thảo, các đại biểu đề nghị cần rà soát lại các nội dung dự thảo quy chế, nội dung nào theo chức năng của ngành nào thì ngành đó có thể thực hiện độc lập; đề nghị có thêm vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể, chính quyền cấp xã, mặt trận tổ quốc…

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. 

Kết luận nội dung cuộc họp, phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng kinh doanh bán hàng đa cấp hiện rất phức tạp, việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý bán hàng đa cấp là rất cần thiết. Do đó dự thảo quy chế phải thể hiện rõ được vai trò trách nhiệm của các ngành trong công tác kiểm tra, giám sát; phải cụ thể về mặt thời gian. Dự thảo giám sát hoạt động kinh doanh theo hình thức đa cấp nhằm đảm bảo công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh được thực hiện thống nhất, hiệu quả, và tính trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan  Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị bổ sung thêm vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, các địa phương trong công tác truyền thông. 
Trên cơ sở các ý kiến góp ý, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan chủ trì là sở Công thương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo,  thống nhất tên gọi “quy chế phối hợp trong quản lý bán hàng đa cấp” để trình UBND Tỉnh ban hành trong thời gian sớm nhất.

Trần Lịch – Ngọc Mai

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện