Thời sự - Chính trị

Giai đoạn 2016-2020 Nghệ An huy động được trên 17,6 nghìn tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

11:13, 27/10/2020
 Sáng 27/10, UBND tỉnh tổ chức Tổng kết chương trình giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “ Nghệ An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. 

Các đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh; Bùi Đình Long -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức thực hiện chương trình  mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ TB -XH đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, thông qua các chính sách giảm nghèo hỗ trợ từ Trung ương, cơ chế của tỉnh cùng với việc tập trung đẩy mạnh thực hiện mục tiêu vận động xã hội hóa huy động các nguồn lực, toàn tỉnh đã huy động được số tiền  trên 17 nghìn  600 tỷ đồng. Trong  đó  thực hiện phong trào thi đua “Nghệ An chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã huy động được hơn 645  tỷ đồng. Với nguồn lực này, Nghệ An đã xây dựng có hiệu quả các nội dung, chương trình giảm nghèo, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, thu hút sự ủng hộ của cộng đồng trong và ngoài tỉnh cũng như tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và của chính người nghèo. Từ chỗ năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo 12,10%, đến cuối năm 2019 còn 4,11% và dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh còn khoảng 3,0%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị tổng kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định hiệu quả của  triển khai các chương trình giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua "Nghệ An chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện chương trình. Để đạt được mục tiêu đề ra cho giai đoạn 2021-2025 mỗi năm giảm 1-1,5% tỷ lệ hộ nghèo, vùng miền núi 2 - 3%, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi  Đình Long đề nghị: cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt 7 nội dung trong đó: Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo cho các cấp, ngành và người dân. Nhất là làm cho bản thân người nghèo tự biết vươn lên thoát nghèo, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường thu hút các doanh nghiệp có quy mô lớn vào đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của TƯ, của tỉnh về hỗ trợ giảm nghèo. Đẩy mạnh chương trình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. 

UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thểvcó thành tích xuất sắc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.
Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Nghệ An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.

Thanh Hà - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện