Thời sự - Chính trị

Chi tiết các khoản thu trong cơ sở giáo dục được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại kỳ họp thứ 17

12:56, 13/12/2020
Sáng 13/12, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết "Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An".
Các đại biểu thông qua nghị quyết tại kỳ họp. 

Nghị quyết quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An được quy định cụ thể về đối tượng áp dụng bao gồm trẻ em học mầm non và học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An; các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh Nghệ An quản lý; các sở, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan.

Nguyên tắc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục:

- Các cơ sở giáo dục thực hiện thu đúng, thu đủ; chi đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Trước khi thu phải có dự toán thu, chi từng khoản; phải thỏa thuận với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện; mức thu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không vượt quá mức thu quy định tại Nghị quyết này.

- Không áp dụng thu để thuê khoán người nấu ăn đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục đã được hỗ trợ theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non và các Nghị quyết có liên quan do HĐND tỉnh ban hành như: Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 quy định chế độ hỗ trợ nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc nội trú; định mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 quy định về khoảng cách, địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trong trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Danh mục các khoản thu dịch vụ và mức thu:

 
 
 

Mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học:

 

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hướng dẫn việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục; quy định tiêu chuẩn của giáo viên dạy ngoại ngữ, điều kiện về cơ sở vật chất cho việc dạy và học môn ngoại ngữ; quy định cơ chế thu, sử dụng mức thu, đối tượng miễn giảm mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện