Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thông qua Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

12:42, 13/12/2020
Sau thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”.

Đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị quyết “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”, đại biểu Nguyễn Như Khôi (Quỳnh Lưu) đề nghị sửa tên Nghị quyết. Theo đại biểu, nên gọi là “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”.

Đại biểu Nguyễn Như Khôi (Quỳnh Lưu) nêu ý kiến tại kỳ họp.

Đại biểu Khôi lý giải, trong Luật giao thông đường bộ, “lòng đường” chỉ sử dụng cho mục đích giao thông, không sử dụng cho mục đích kinh doanh, và khái niệm sử dụng tạm thời một phần lòng đường và hè phố chỉ sử dụng cho mục đích văn hoá, thể thao, lễ hội trong một thời gian nhất định và giữ xe trong thời gian nhất định. Cơ quan soạn thảo cần giải thích rõ khi chúng ta sử dụng một phần lòng đường, hè phố cho mục đích kinh doanh phố đi bộ lâu dài như thế nào.

Toàn cảnh kỳ họp.

Giải trình về tên gọi của Nghị định, ông Trần Viết Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính lý giải: Tên Nghị quyết lấy theo quy định của Luật Phí và lệ phí, trong đó tại Mục 5, phụ lục Luật Phí là lệ phí chỉ quy định sử dụng lòng đường và hè phố. “Tên lấy theo luật, nội dung lấy theo Nghị định 100, đảm bảo yêu cầu như đại biểu nêu”, Phó Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh.

 

Ông Trần Viết Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính giải trình ý kiến đại biểu nêu.
Ông Trần Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính giải trình ý kiến đại biểu nêu.

Về việc sử dụng một phần lòng đường, hè phố cho mục đích kinh doanh, phố đi bộ, phố đêm chỉ hoạt động trong khung thời gian từ 16h30 - 23h30 thứ 6,7 hàng tuần, được quy định rõ trong đề án của UBND TP Vinh và đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ông Hoàng Quốc Hào - Giám Giám đốc Sở Tư pháp làm rõ thêm vấn đề đại biểu nêu.

Ông Hoàng Quốc Hào - Giám Giám đốc Sở Tư pháp cũng làm rõ thêm: Theo Thông tư 125 của Bộ Tài chính cũng đề cập đến “lòng đường, hè phố”, cũng như giải trình của cơ quan tham mưu cho cơ quan soạn thảo, lòng đường bao gồm từ vỉa hè đường này sang đường bên kia. Vì vậy, nếu chỉ ghi “hè phố” là chưa chính xác.

Đóng góp ý kiến thêm vào Nghị quyết này, đại biểu Nguyễn Thị Lan (Đô Lương) cho rằng, tên Nghị quyết nêu rõ “quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố”, nhưng trong phần nội dung, các điều mới chỉ quy định mức thu, quản lý sử dụng, chưa nói rõ chế độ thu nộp. Đại biểu đề nghị hội đồng xem xét bổ sung hoặc bỏ “chế độ thu, nộp, quản lý” ra khỏi tên Nghị quyết.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan (Đô Lương) đề nghị sửa đổi tên Điều 4 trong dự thảo Nghị quyết từ “Quản lý và sử dụng” thành “Quản lý thu nộp và sử dụng phí tạm thời sử dụng lòng, lề đường”.

“Trong Nghị quyết quy định đơn vị thu phí, nhưng chưa nêu rõ loại hình và đối tượng thu nộp. Đề nghị Hội đồng xem xét, nghiên cứu bổ sung để tạo tính chặt chẽ. Đồng thời, quy định rõ về việc cấp phép hoạt động”, đại biểu Lục Thị Liên đề xuất thêm.

Về ý kiến của các đại biểu, ông Trần Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính giải trình: Tại Đề án của UBND TP Vinh đã được UBND tỉnh phê duyệt, những đối tượng nào được kinh doanh do UBND TP Vinh quyết định, cấp phép, những đối tượng được phép hoạt động mới thu phí.

Việc thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm cũng do UBND TP Vinh quyết định như trong đề án. Vì vậy, phải đưa cụm từ “chế độ thu, nộp, quản lý” vào để đảm bảo quản lý sử dụng kinh phí này.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Lan, các đại biểu đều đồng tình sửa đổi tên Điều 4 trong dự thảo Nghị quyết từ “Quản lý và sử dụng” thành “Quản lý thu nộp và sử dụng phí tạm thời sử dụng lòng, lề đường”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”

Sau thảo luận, tiếp thu của chủ tọa kỳ họp, kỳ họp đã quyết nghị thông qua Nghị quyết “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”.

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm