Thời sự - Chính trị

Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII

17:20, 10/04/2021
Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII do Ban Chấp hành Trung ương bầu và do Bộ Chính trị phân công gồm 11 người, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện