Thời sự - Chính trị

UBND tỉnh cho ý kiến về Dự thảo Quyết định chấm điểm quản lý ATTP

11:40, 13/07/2021
Sáng 13/7, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long, UBND tỉnh đã họp để nghe và cho ý kiến vào Tờ trình Dự thảo Quyết định về tiêu chí chấm điểm và quy trình đánh giá, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Toàn cảnh cuộc họp.

Mục đích của Dự thảo Quyết định nhằm đánh giá kết quả hoạt động cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Đồng thời cũng là cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản chỉ đạo, các chính sách kịp thời, phù hợp để công tác quản lý an toàn thực phẩm ngày càng hiệu quả, từ đó góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long thống nhất các nội dung và giao đơn vị chủ trì là Sở Y tế tiếp thu ý kiến các ban, ngành, hoàn thiện văn bản để trình UBND tỉnh ban hành trong thời gian tới./.

An Duyên - Chu Quý

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện