Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đối thoại phát triển địa phương: Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới

11:36, 13/07/2021
Dễn đàn đối thoại phát triển địa phương năm 2021 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ngân hàng thế giới và Đại học Indiana (Hoa Kỳ) đồng tổ chức sáng 13/7 tại Hà Nội đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm; đề xuất những sáng kiến, các giải pháp cho sự phát triển của các địa phương trong điều kiện phải thực thi “mục tiêu kép”. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận TW chủ trì đối thoại.

Diễn đàn được kết nối trực tuyến với 58 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tại Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh điểm cầu Nghệ An.

Tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý tại buổi đối thoại đều khẳng định: Trạng thái bình thường mới đòi hỏi các địa phương thích nghi với những rủi ro ngày càng gia tăng trong quá trình phát triển; nhất là nắm bắt cơ hội trong thách thức. Đây là lúc cần tính đến những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội không chỉ trong dịch mà cả ngay sau khi đại dịch kết thúc, để đạt được những kết quả khả quan ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Diễn đàn được kết nối trực tuyến với 58 điểm cầu trong cả nước. 

Để làm được những điều này, các chuyên gia cho rằng trước hết phải nâng cao năng lực quản trị thực thi, biến quyết tâm thành chiến lược chính sách và đưa được chính sách đời sống thực tiễn. Ở cấp địa phương, đó là việc cần xây dựng hệ thống đánh giá, giám sát khoa học, bài bản, minh bạch việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ. Tiếp đó là quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ, hệ thống thể chế, chính sách, phát triển nhân tố con người nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Đồng thời nhất thiết phải đẩy nhanh quá trình tăng trưởng xanh để tạo ra nhiều dư địa phát triển mới, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế cũng như nhằm đạt được sự cân bằng hợp lý.

Toàn cảnh điểm cầu Nghệ An.

Diễn đàn đối thoại phát triển địa phương năm 2021 diễn ra vào thời điểm năm đầu tiên Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở này, các địa phương đã tích cực triển khai Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 trong bối cảnh đất nước và thế giới đang có những chuyển biến rất nhanh với nhiều thuận lợi, thời cơ xen lẫn nhiều khó khăn, thách thức. 

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận TW Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận TW Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Với 12 định hướng chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, văn kiện Đại hội XIII đã bao quát toàn diện các nội dung, lĩnh vực phát triển của đất nước; khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng, hùng cường; lan tỏa đến mọi địa phương tinh thần hành động quyết liệt, ý chí quyết tâm thoát khỏi lối mòn để bứt phá, vươn lên một cách mạnh mẽ. Đây là lúc rất cần có tư duy quốc gia và hành động địa phương để các địa phương định vị được mình trong sự phát triển chung của đất nước. Có chiến lược phát triển phù hợp với chiến lược tổng thể quốc gia, khắc phục được tình trạng cát cứ, mạnh ai nấy làm, đẩy mạnh kết nối và liên kết vùng. Thông điệp của diễn đàn đối thoại là quyết tâm khắc phục cho bằng được tình trạng chậm trễ, yếu kém trong khâu tổ chức thực hiện chính sách./.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm