Trong tỉnh

Xây dựng thành phố Vinh văn minh, hiện đại, giàu mạnh

16:25, 16/07/2020
Với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng thành phố Vinh văn minh, hiện đại, giàu mạnh, sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá để phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân Thành phố trong thời kỳ mới. 

Toàn cảnh phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh sáng 16/7.
Toàn cảnh phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sáng 16/7.

Với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng thành phố Vinh văn minh, hiện đại, giàu mạnh, sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh quyết tâm phát huy truyền thống, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 24 đề ra.

6 nhiệm vụ trọng tâm

Trong nhiệm kỳ mới, TP Vinh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế thành phố, phát triển đồng bộ và tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa; tích cực thúc đẩy, tạo thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia vào chuỗi liên kết giá trị trong vùng và cả nước.

TP Vinh về đêm mang đến vẻ đẹp của đô thị hiện đại. Ảnh: internet
TP Vinh về đêm mang đến vẻ đẹp của đô thị hiện đại. Ảnh: internet

Nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư gắn với huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, phát triển đô thị, tích cực đề xuất tỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố theo quy hoạch; quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chăm lo các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển. Đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho người dân.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; củng cố vững chắc an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

3 đột phá phát triển

TP Vinh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tạo đột phá trong xây dựng thành phố thông minh.

TP Vinh tăng cường ứng dụng CNTT trong thực hiện hành chính công.

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế, xã hội, trong đó ưu tiên hạ tầng về dịch vụ, thương mại, du lịch, hạ tầng thông tin, viễn thông, hạ tầng giao thông trọng điểm, cải tạo, chỉnh trang đô thị và phòng chống ngập úng, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Xây dựng nền hành chính liêm chính, kiến tạo, chuyên nghiệp, hiện đại lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025 

Kinh tế

Tốc độ tăng trưởng GTGT giai đoạn năm 2021 - 2025: 10 - 11%.  

Giá trị gia tăng bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 170 - 175 triệu đồng.

Thu ngân sách đến năm 2025 trên địa bàn đạt 8.500 tỷ đồng

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020 - 2025: 130.000 tỷ đồng.

Văn hoá - Xã hội

Tỷ lệ gia đình văn hóa trên 90%; Tỷ lệ khối, xóm văn hóa trên 80%; Tỷ lệ xã phường có thiết chế văn hóa thể thao theo tiêu chí quy định 80% (20/25); 6-8 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Tỷ lệ người tập thể dục thể thao thường xuyên: 40%; tỷ lệ gia đình thể thao: 30%

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 95%.

Dân số trung bình: Quy mô khoảng 360.000 người.

Tỷ lệ lao động được đào tạo trên 73%. Số lao động được giải quyết việc làm hàng năm là 4.500 người.

Tỷ lệ giảm hộ nghèo hàng năm: 0,01- 0,02%

Số giường bệnh/1 vạn dân: 210 giường;  Số bác sỹ /1 vạn dân: 50 bác sỹ.

ỷ lệ tham gia BHXH: 59,83%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt: 97,6%.

Môi trường

Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước của nhà máy sản xuất nước sạch đạt 100%; Tỷ lệ khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 100%; Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý: 88%.

Tỷ lệ cây xanh đô thị: 13m2/người; Tỷ lệ đất giao thông: 17,5%.

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom: 100%; phấn đấu 98% lượng chất thải thu gom được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Quốc phòng, an ninh, tư pháp

Tỷ lệ phường, xã vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ: trên 90%.

Tỷ lệ phường, xã đạt an toàn về an ninh trật tự: 80%; Tỷ lệ giảm tội phạm hàng năm 5%.

Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: 96%.

Tỷ lệ phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 85%.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Thành phố: Hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Hàng năm 90% số tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu không có tổ chức cơ sở đảng bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết nạp đảng viên mới bình quân hàng năm: 400 - 430 đảng viên.

Phấn đấu 100% khối, xóm có chi bộ; 90% khối, xóm trở lên có xóm trưởng là đảng viên.

Đối với cán bộ chuyên trách cấp xã: 100% có trình độ đại học và 95% cán bộ được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

Hiến Chương - Thuỳ Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện