Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Triển khai công tác Văn hóa - Thể thao năm 2020 tại cụm thi đua số 2

17:14, 11/11/2019
Ngày 11/11, tại huyện Quỳ Hợp, sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác Văn hóa và thể thao năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của cụm thi đua số 2 gồm 6 đơn vị: Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ và thị xã Thái Hòa.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, Cụm thi đua số 2 đã tham gia tích cực và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm.

Trong năm, 6/6 huyện, thị đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa của quê hương, đất nước; chủ động tham mưu cho huyện ủy, HĐND, UBND ban hành chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chương trình, đề án... tạo hành lang pháp lý và giữ vững trật tự, kỷ cương trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình.

Các đại biểu tham quan nhà truyền thống huyện Quỳ Hợp.
Các đại biểu tham quan nhà truyền thống huyện Quỳ Hợp.

Các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, công tác trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn được chú trọng nhằm giới thiệu và tôn vinh bản sắc văn hóa của từng địa phương.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu tại hội nghị.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tập trung thảo luận, bàn các giải pháp hay trong việc tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020.

Các giải pháp trong việc huy động nguồn kinh phí để thực hiện việc trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp của các di tích; Phát huy các thiết chế, khai thác tiềm năng lợi thế của từng địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Minh Nguyệt

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm